Opsummering af træning

Efter træning

Du får en opsummering af dit træningspas på dit ur lige efter træningen. Få en mere detaljeret og illustreret analyse i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webtjenesten.

Den information, der vises i din opsummering, afhænger af sportsprofilen og de indsamlede data. For eksempel kan din træningsopsummering omfatte følgende information:

Starttid og -dato

Træningspassets varighed

Puls

Din gennemsnits- og maksimale puls under træningspasset.

Din Kredsløbsbelastning fra træningspasset

Pulszoner 

Træningstid tilbragt i forskellige pulszoner

Energi brugt

Energi brugt under træningspasset

Kulhydrat

Protein

Fedt

Få flere oplysninger under Energikilder.

Tempo/Hastighed

Gennemsnitlig og maks. tempo/hastighed af træningspasset

Running Index: Din løbepræstationsklasse og numeriske værdi. Find ud af mere i kapitlet Running Index.

Hastighedszoner

Træningstid tilbragt i forskellige hastighedszoner

Kadence

Din gennemsnits- og maksimumkadence for træningspasset

Løbekadence måles med et indbygget accelerometer fra dine håndledsbevægelser. Cykelkadence vises, hvis du har en Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart i brug.

Højde 

Maksimal højde under træningspasset

Opstegne meter/fod under træningspasset

Nedstegne meter/fod under træningspasset

Effekt

Gennemsnitlig effekt

Maksimal effekt

Muskelbelastning

Effektzoner

Træningstid tilbragt i forskellige effektzoner

Løbeeffekt måles fra håndleddet, når du bruger en sportsprofil til løb og har GPS slået til. Cykeleffekt vises, når du bruger en sportsprofil til cykling, og du har en ekstern wattmåler i brug.

Hill Splitter

Antal op ad bakke og ned ad bakke i alt

Distance i alt for op ad bakke og ned ad bakke

Tryk på OK for at se detaljer for opstigning/nedstigning pr. bakke

Få flere oplysninger under Hill Splitter

Omgange/Automatiske omgange

Antallet af omgange, din bedste omgang og gennemsnitlig varighed af omgange.

Du kan rulle igennem de følgende oplysninger ved at trykke på OK:

  • Hver omgangs varighed (den bedste omgang er fremhævet med gul)

  • Hver omgangs distance

  • Gennemsnits- og maksimale puls for hver omgang i pulszonens farve

  • Gennemsnitshastighed/tempo for hver omgang

Multisport-opsummering

Multisport-opsummering omfatter en samlet opsummering af træningspasset samt sportsspecifikke opsummeringer, som omfatter varighed og distance dækket i sportsgrenen.

Sådan ser du dine træningsopsummeringer senere i dit ur: 

Stryg til venstre eller højre fra urdisplayet for at navigere til visningen Ugentlig opsummering, og tryk derefter på displayet. Find det træningspas, du ønsker at få vist, ved at stryge op eller ned, og tryk på træningspasset for at åbne opsummeringen. Dit ur kan indeholde højst 20 træningsopsummeringer.

 

Træningsdata i Polar Flow-appen

Dit ur synkroniseres automatisk med Polar Flow-appen, efter du er færdig med et træningspas, hvis din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidden. Du kan også synkronisere dine træningdata manuelt fra uret til Flow-appen ved at trykke på TILBAGE-knappen på dit ur og holde den nede, når du er logget ind på Flow-appen, og din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidden. I appen kan du analysere dine data med det samme efter hvert træningspas. Med appen kan du få et hurtigt overblik over dine træningsdata.

Få flere oplysninger under Polar Flow-app.

Træningsdata i Polar Flow-webtjenesten

Analyser hver eneste detalje af din træning, og lær mere om din præstation. Følg din udvikling og del dine bedste træningspas med andre.

Få flere oplysninger under Polar Flow-webtjenesten.