Hill Splitter™

Hill Splitter™ fortæller dig, hvordan du klarede dig på strækninger af dit træningspas op og ned ad bakke. Hill Splitter™ registrerer automatisk alle strækninger op eller ned ad bakke ved hjælp af din GPS-baserede hastighed og distance og barometriske højdedata. Den viser dig en detaljeret oversigt over din præstation, såsom distance, hastighed, opstigning og nedstigning, for hver registreret bakke på din strækning. Du får data om stigningsprofilen for dit træningspas, og du kan sammenligne bakkestatistikker mellem forskellige træningspas. Detaljerede oplysninger om hver bakke registreres automatisk, det er ikke nødvendigt at registrere det manuelt.

Hill Splitter tilpasser sig terrænet i hvert træningspas. I praksis betyder dette, at når du laver et træningspas på et rimeligt fladt terræn, registreres selv små bakker. Og hvis du befinder dig i et område med store højdeforskelle, som i bjerge, tælles de mindste bakker ikke med. Denne tilpasning er altid i henhold til træningspas.

Den minimale opstigning eller nedstigning, der tælles med som en bakke, afhænger af din sportsprofil. I sportsgrene, hvor det går ned ad bakke (snowboard, alpint skiløb, off-piste skiløb og telemark), er det 15 meter, og i alle andre sportsgrene er det 10 meter.

Hill Splitter kræver en GPS-målefrekvens på 1 sekund. Den kan ikke anvendes med målefrekvenser på 1 eller 2 minutter.

Tilføj Hill Splitter-visning til en sportsprofil

Som standard er Hill Splitter-træningsvisningen tændt for alle sportsprofiler med løb, cykling og sportsgrene, hvor det går ned ad bakke, men den kan tilføjes til enhver sportsprofil, som bruger GPS og barometrisk højde.

I Flow-webtjenesten:

 1. Gå til Sportsprofiler, og vælg Rediger på den sportsprofil, du vil tilføje den til.
 2. Vælg Relateret til enhed
 3. Vælg Vantage V3 > Træningsvisninger > Tilføj ny > Fuld skærm > Hill Splitter og gem.

I Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenuen, og vælg Sportsprofiler.
 2. Vælg en sportsgren, og tryk på Rediger.
 3. Tilføj Hill Splitter-træningsvisningen.
 4. Tryk på Udført, når du er klar.

Husk at synkronisere indstillingerne til din Polar-enhed.

Træning med Hill Splitter

Efter start af dit træningspas skal du rulle til Hill Splitter-visningen med knapperne OP/NED. Oplysninger, du kan se under dit træningspas, inkluderer:

 • Distance: Distance for det nuværende segment (fladt, op ad bakke eller ned ad bakke)
 • Opstigning/nedstigning for nuværende segment
 • Hastighed

Bemærk, at der er en vis forsinkelse når der skiftes fra en bakke til en flad strækning. Dette er for at sikre, at bakken er slut. Selv om skiftet fra en bakke til en flad strækning vist i Hill Splitter-træningsvisningen er forsinket, markeres enden af bakken korrekt i dataene, så den vises korrekt, når du ser din opsummering af træning i Flow-webtjenesten eller -appen.

Bakkedetaljer vises

I sportsgrene, hvor det går ned ad bakke (snowboard, alpint skiløb, off-piste skiløb og telemark), får du vist oplysninger fra din tidligere bakke, efter den er afsluttet, og derefter går 15 meter tilbage op ad bakke. Dette er designet således, at du får vist oplysningerne, når du er på vej op igen med skiliften.

 • Distance: Distance for det nuværende segment (fladt, op ad bakke eller ned ad bakke)
 • Opstigning/nedstigning for nuværende segment
 • Gennemsnitshastighed
 • Bakkenummer

Hill Splitter-oversigt

Efter dit træningspas kan du se følgende oplysninger i din opsummering af træning:

 • Antal strækninger op og ned ad bakke
 • Samlet distance for op og ned ad bakke

Detaljeret analyse i Flow-webtjenesten og -appen

Se detaljerede data for hvert segment op ad bakke, ned ad bakke og fladt segment i Flow-webtjenesten efter synkronisering af dine data til den efter dit træningspas. Der findes også en oversigt over dit træningspas i Polar Flow-appen.

De tilgængelige data for hvert segment afhænger af den sportsprofil og de sensorer, du brugte, men de kan for eksempel inkludere højde, effekt, puls, kadence og hastighedsdata.