Synkronisering

Du kan overføre data fra dit ur til Polar Flow-appen trådløst via Bluetooth-forbindelse. Eller du kan synkronisere dit ur med Polar Flow-webtjenesten ved hjælp af en USB-port og FlowSync-softwaren. Du skal have en Polar-konto for at synkronisere data mellem dit ur og Polar Flow-appen. Hvis du vil synkronisere data fra dit ur direkte til webtjenesten, skal du ud over en Polar-konto også have FlowSync-softwaren. Hvis du har konfigureret dit ur, har du oprettet en Polar-konto. Hvis du har konfigureret dit ur ved hjælp af en computer, har du FlowSync-softwaren på din computer.

Husk at synkronisere og holde dine data opdateret mellem dit ur, webtjenesten og mobilappen, hvor end du befinder dig.

Synkronisering med Flow-mobilappen

Inden synkroniseringen skal du sørge for, at:

  • Du har en Polar-konto og Flow-appen.
  • Bluetooth er slået til på din mobile enhed, og at flytilstand er ikke slået til.
  • Du har parret dit ur med din mobil. Få flere oplysninger under Parring.

Synkroniser dine data:

  1. Log ind på Flow-appen og tryk på TILBAGE-knappen på dit ur og hold den nede.
  2. Forbinder med telefon vises, efterfulgt af Forbinder med Polar Flow-appen.
  3. Synkronisering udført vises, når du er færdig.

Dit ur synkroniseres automatisk med Polar Flow-appen en gang i timen, hvis din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidden. Den automatiske synkronisering udføres også, når du afslutter et træningspas eller ændrer indstillingerne på dit ur. Når dit ur synkroniseres med Flow-appen, synkroniseres dine aktivitets- og træningsdata også automatisk med en internetforbindelse til Flow-webtjenesten.

Gå ind på support.polar.com/da/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af Polar Flow-appen.

Synkroniser med Flow-webtjenesten via FlowSync

Du skal bruge FlowSync-software for at synkronisere data med Flow-webtjenesten. Gå ind på flow.polar.com/start, og download og installer den, inden du forsøger at synkronisere.

  1. Slut dit ur til din computer. Sørg for, at FlowSync-softwaren kører.
  2. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
  3. Udført vises, når du er færdig.

Hver gang du sætter dit ur til din computer, overfører Polar FlowSync-softwaren dine data til Polar Flow-webtjenesten og synkroniserer evt. indstillinger, du muligvis har ændret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra app-mappen (Mac OS X). Hver gang en firmwareopdatering er tilgængelig, giver FlowSync dig besked og anmoder dig om at installere den.

Hvis du ændrer indstillinger i Flow-webtjenesten, mens dit ur er sluttet til din computer, skal du trykke på synkroniser-knappen på FlowSync for at overføre indstillingerne til dit ur.

Gå ind på support.polar.com/da/support/flow for support og flere oplysninger om brug af Flow-webtjenesten.

Du kan få support og flere oplysninger om brug af FlowSync-softwaren ved at gå til support.polar.com/en/support/FlowSync.