Fysiske indstillinger

For at få vist og redigere dine fysiske indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Fysiske indstillinger. Det er vigtigt, at du er præcis med dine fysiske indstillinger, især når du angiver din vægt, højde, fødselsdato og dit køn, da de påvirker nøjagtigheden af måleværdierne, såsom pulszonegrænserne og kalorieforbrændingen.

Under Fysiske indstillinger finder du:

 • Vægt
 • Højde
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Træningsbaggrund
 • Aktivitetsmål
 • Foretrukken søvnperiode
 • Maksimal puls
 • Hvilepuls
 • VO2max
 • Jeg bærer mit ur på

Vægt

Angiv din vægt i kilogram (kg) eller pund (lbs).

Højde

Angiv din højde i centimeter (metrisk) eller i fod og tommer (britisk).

Fødselsdato

Angiv din fødselsdato. Rækkefølgen af datoindstillingerne afhænger af, hvilket tids- og datoformat du har valgt (24t: dag - måned - år/12t: måned - dag - år).

Køn

Vælg Mand eller Kvinde.

Træningsbaggrund

Træningsbaggrund er en vurdering af dit langsigtede fysiske aktivitetsniveau. Vælg det alternativ, der bedst beskriver den samlede mængde og intensitet af din fysiske aktivitet i løbet af de seneste tre måneder.

 • Sjælden (0-1 t./uge): Motion er ikke en fast bestanddel af dit liv. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder.
 • Regelmæssig (1-3 t./uge): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks. 5-10 km eller 3-6 mil om ugen eller bruger 1-3 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet.
 • Ofte (3-5 t./uge): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks. 20-50 km/12-31 mil om ugen eller bruger 3-5 timer pr. uge på lignende fysiske aktiviteter.
 • Dedikeret (5-8 t./uge): Du træner mindst 5 gange om ugen ved høj intensitet, og du deltager muligvis ind imellem i massesportsbegivenheder.
 • Semi-prof. (8-12 t./uge): Du træner med høj intensitet næsten hver dag, og du træner for at forbedre formen til konkurrencer.
 • Pro (>12 t./uge): Du er udholdenhedsatlet. Du træner med høj intensitet næsten hver dag, og du træner for at forbedre formen til konkurrencer.

Aktivitetsmål

Dagligt aktivitetsmål er en god måde at finde ud af, hvor aktiv du rent faktisk er i dagligdagen. Du kan vælge dit typiske aktivitetsniveau mellem tre muligheder og se, hvor aktiv du skal være for at nå dit daglige aktivitetsmål.

Den tid, du skal bruge for at udføre dit daglige aktivitetsmål, afhænger af det valgte niveau og intensiteten af dine aktiviteter. Alder og køn påvirker også den intensitet, du har brug for, hvis du skal nå dit daglige aktivitetsmål.

Niveau 1

Hvis du kun dyrker lidt sport og sidder meget ned, bruger bil eller offentlig transport til pendling osv. i din hverdag, anbefaler vi, at du vælger dette aktivitetsniveau.

Niveau 2

Hvis du står op det meste af dagen, måske pga. den type arbejde, du har, eller pga. dit daglige husholdningsarbejde, er dette det rette aktivitetsniveau for dig.

Niveau 3

Hvis dit arbejde er fysisk krævende, du dyrker sport eller på anden vis plejer at bevæge dig og være aktiv, er dette aktivitetsniveauet for dig.

Foretrukken søvnperiode

Indstil Din ønskede søvnperiode for at definere, hvor længe du ønsker at sove hver nat. Som standard er den indstillet til den gennemsnitlige anbefaling for din aldersgruppe (otte timer for voksne mellem 18 og 64 år). Hvis du føler, at otte timers søvn er for meget eller for lidt for dig, anbefaler vi, at du justerer dine foretrukne søvnperiode, så den opfylder dine individuelle behov. Ved at gøre dette får du nøjagtige tilbagemeldinger om, hvor meget søvn du har fået i forhold til din ønskede søvnperiode.

Maksimal puls

Indstil din maksimale puls, hvis du kender den nuværende værdi for din maksimale puls. Den forudsagte værdi for din maksimale puls baseret på alder (220-alder) vises som en standardindstilling, når du angiver denne værdi første gang.

HRmax bruges til at estimere energiforbrug. HRmax er det højeste antal hjerteslag pr. minut under maksimal fysisk udfoldelse. Den mest nøjagtige metode til fastlæggelse af din individuelle HRmax er at udføre en stresstest med maksimal træning på et laboratorium. HRmax er også afgørende til fastlæggelse af træningsintensitet. Den er individuel og afhænger af alder og arvemæssige faktorer. Hvis du skal finde din maksimale puls, kan du tage en Præstationstest for løb.

Hvilepuls

Din hvilepuls er det laveste antal hjerteslag i minuttet (bpm), når du er helt afslappet og ikke bliver distraheret. Din alder, dit konditionsniveau, din genetik, din sundhedsstatus og dit køn påvirker hvilepulsen. En typisk værdi for en voksen er 55–75 bpm, men din hvilepuls kan være betydeligt lavere end dette, f.eks. hvis du er i meget god form.

Det er bedst at måle din hvilepuls om morgenen efter en god nats søvn, lige efter du vågner. Det er i orden at gå på toilettet først, hvis det hjælper dig med at slappe af. Undgå at udføre anstrengende træning inden målingen, og sørg for, at du har restitueret dig fuldstændigt efter enhver aktivitet. Du bør udføre målingen mere end én gang, helst fortløbende morgener, og beregne din gennemsnitlige hvilepuls.

Sådan måler du din hvilepuls:

 1. Hav dit ur på. Læg dig ned på ryggen og slap af.
 2. Start et træningspas på din bærbare enhed efter ca. 1 minut. Vælg hvilken som helst sportsprofil, f.eks. Anden indendørs.
 3. Lig stille, og træk vejret stille og roligt i 3-5 minutter. Undgå at kigge på dine træningsdata under målingen.
 4. Stop træningspasset på din Polar-enhed. Synkroniser den bærbare enhed med Polar Flow-appen eller -webtjenesten, og kontrollér træningsopsummeringen for værdien af din laveste puls (HR min) – dette er din hvilepuls. Opdater din hvilepuls til dine fysiske indstillinger i Polar Flow.

VO2max

Indstil din, VO2max.

VO2max (maksimal iltoptagelse, maksimale aerobe effekt) er den maksimale frekvens, ved hvilken ilt kan bruges af kroppen under maksimal træning; den er direkte relateret til hjertets maksimale kapacitet til at levere blod til musklerne. VO2max kan måles eller forudsiges gennem konditionstests (f.eks. maksimale træningstests og submaksimale træningstests). Hvis du vil finde din maksimale iltoptagelse, kan du tage en Præstationstest for løb eller en Præstationstest på cykel.

Jeg bærer mit ur på

Vælg Venstre hånd eller Højre hånd.