Præstationstest på cykel

Præstationstest på cykel måler den maksimale gennemsnitseffekt, du kan opretholde i 60 minutter. Det er også kendt som funktionel tærskeleffekt eller FTP-test. Testen kan bruges til at bestemme dine individuelle cykeleffektzoner. Når du har fundet dine individuelle effektzoner, er det nemmere at optimere din træning. Testen er også god til at registrere udviklingen af din cykelpræstation over tid.

Udover den 60 minutter lange FTP-test kan du også tage en kortere test, der tager 20, 30 eller 40 minutter, hvorudfra der udregnes et resultat for en 60-minutters test. Bemærk, at med de kortere tests er resultatet muligvis ikke så præcist som ved 60-minutters testen. En kortere test er bedre for uerfarne cyklister, eller hvis du er ved at komme dig over en skade. Tag altid den samme type test, så du kan sammenligne resultaterne over tid.

Vi anbefaler, at du bruger en indendørs cykel med en wattmåler for at få de mest pålidelige resultater, men du kan også tage testen udendørs. Hvis du tager testen udendørs, er det smartere at tage en kortere test for at minimere stop og ændringer i din effekt. Vælg en rute på et fladt terræn, og undgå steder med trafiklys eller andre årsager til at stoppe.

Du skal bruge en kompatibel wattmåler til cykling for at tage præstationstesten på cykel. Du kan få en samlet liste over kompatible wattmålere til cykling ved at se, Hvilke wattmålere fra tredjeparter er kompatible med Polar Vantage V3? Wattmåleren skal også være parret med dit ur. Få detaljerede instruktioner om parring ved at se Parring af sensorer med dit ur.

Sådan udføres testen

Inden du tager testen, skal du læse afsnittet Sundhed og træning i denne brugervejledning eller i dokumentet Vigtige oplysninger, der fulgte med æsken til produktet. Testen er meget krævende, så tag ikke testen, hvis du ikke føler dig restitueret fra træning. Du skal have cykelsko og tøj med god bevægelsesfrihed på.

Tjek også, om din vægt er angivet korrekt i dine fysiske indstillinger. Det er vigtigt, så du kan sammenligne dine resultater over tid. I din første test vejleder vi dig med et effektmål, der er baseret på dine baggrundsoplysninger. Dette hjælper dig med at opretholde en stabil effekt i hele testen. Når du gentager testen, er målet baseret på dine tidligere resultater.

Cykeltesten inkluderer opvarmnings-, test- og nedkølingsfaser. Opvarmningsfasen er effektbaseret, og nedkølingsfasen er baseret på puls. Bemærk, at opvarmnings- og nedkølingsfaserne er valgfri. Du kan springe over dem, hvis du vil.

  1. På dit ur skal du gå ind under Tests > Cykeltest > Varighed. Vælg derefter 20, 30, 40 eller 60 minutter.
  2. Gå derefter ind under Tests > Cykeltest > Start, og rul ned for at se en oversigt over testen. Når du er klar til at starte testen, skal du vælge Næste.
  3. Se spørgsmålene om din sundhed, og acceptér for at gå til førtræningsvisningen.
  4. Sportsprofilen vises i en lilla farve i testvisningen. Vælg en sportsprofil til indendørs eller udendørs cykling. Forbliv i førtræningstilstanden, indtil dit ur har fundet cyklens wattmåler.
  5. Tryk på displayet, eller tryk på knappen OK for at starte.
  6. Testen begynder med en opvarmningsfase. Opvarmningen tager ca. 20 minutter med stille og rolig cykling i starten. Inkluder 2-3 fulde spurter à ca. 1 minuts varighed inkl. restitution i midten af opvarmningen. Nu bør du være godt varmet op og klar til at tage den rigtige test. Hvis du vælger at tage en kortere opvarmning, skal du ikke desto mindre sørge for at inkludere de hurtige spurter og restitutionen. Opvarmningen giver dig også mulighed for at tjekke, at alt fungerer, som det skal, og at din cykel er indstillet optimalt til dig.
  7. Efter en god opvarmning skal du vælge Start test.
  8. Sæt farten op, og find den maksimale effekt, du mener, at du kan holde i hele testen. Testvisningen viser din effekt i watt. Den røde værdi viser din aktuelle effekt, og den hvide værdi er din estimerede måleffekt. Prøv at holde tempoet tæt på måleffekten, og sørg for, at du holder dig på det samme effektniveau igennem hele testen. Hvis du sænker tempoet, bliver resultatet mindre pålideligt.
  9. Testfasen slutter, når den foruddefinerede tid er gået.

Vi anbefaler, at du udfører nedkølingsfasen efter testen.

Testresultater

Testopsummeringen viser din FTP-værdi i watt, din maksimale puls og din maksimale iltoptagelse, også kendt som VO2max. Du kan se dit seneste testresultat under Tests >Cykeltest > Seneste resultat.

Hvis FTP divideres med en cyklists vægt, får du en sammenlignelig værdi, der viser forholdet mellem effekt og vægt. Den kan sammenlignes med andre cyklister af samme køn. Jo mere effekt du kan producere med din nuværende vægt, jo bedre er forholdet mellem effekt og vægt. Dette afspejler din aerobe kondition. Vi anvender en forenklet resultattabel med otte niveauer, der går fra utrænet til verdensklasse, når vi giver feedback ud fra forholdet mellem din effekt og vægt.

I din første test sammenlignes resultatet med andre cyklister med samme køn som dig. Når du tager testen igen, sammenlignes resultatet med dine tidligere testresultater. Testfeedbacken baseres også på dine tidligere resultater.

Hvis du vil bruge præstationstesten på cykel til at se dit fremskridt og hjælpe dig med at vælge de rette træningsintensiteter, anbefaler vi, at du gentager den maksimale test hver tredje måned for at sikre, at dine træningszoner altid er opdateret.

Bemærk, at du bliver nødt til at synkronisere resultaterne til Polar Flow-appen for at opdatere dine træningszoner og din maksimale pulsværdi. Når du åbner Polar Flow-appen, efter du har synkroniseret, bliver du spurgt, om du vil opdatere dine værdier. Indstillingerne for sportsprofiler til alle cykelsportsgrene bliver opdateret med de nye værdier.

Detaljeret analyse i Flow-webtjenesten og -appen

Husk at synkronisere dine testresultater til Polar Flow. Som en hjælp til opfølgning på lang sigt har vi samlet alle testdataene på ét sted i Polar Flow-webtjenesten. På testsiden kan du se alle de tests, du har udført, og sammenligne deres resultater. Du kan se dit fremskridt over tid, og du kan nemt få vist ændringer i din præstation.