Měření EKG na zápěstí

Hodinky Vantage V3 jsou vybaveny snímačem EKG na zápěstí, který umožňuje zaznamenávat signál elektrokardiogramu (EKG) pomocí hodinek. Zápěstní snímač EKG zaznamenává časování a sílu elektrických signálů generovaných srdcem pomocí dvou elektrod, z nichž jedna je umístěna na levém horním tlačítku a druhá na zadní straně hodinek. Signál EKG je odvozen z rozdílu napětí mezi oběma elektrodami.

Pomocí testu EKG můžete zaznamenat signál EKG v klidovém stavu za pouhých 30 sekund. Na základě tohoto testu vám poskytneme graf vašeho signálu EKG, stejně jako průměrnou tepovou frekvenci, variabilitu tepové frekvence, interval mezi tepy a čas příchodu pulsní vlny (PAT). Tyto údaje můžete sledovat, abyste měli přehled o stavu svého srdce a tepen.

Měření EKG na zápěstí umožňuje provádět Ortostatický test, který je založen na měření tepové frekvence a variability tepové frekvence, bez spárovaného snímače tepové frekvence Polar.

Měření EKG na zápěstí na zápěstí pomocí technologie Wrist-ECG není určeno k lékařskému použití, diagnostice nebo léčbě (včetně autodiagnostiky nebo konzultace s lékařem) a údaje by se neměly používat k lékařským účelům.

Provedení testu

Pro přesné měření doporučujeme nosit hodinky alespoň deset minut před měřením. Hodinky si nasaďte na ruku zvolenou v nastavení. Toto nastavení můžete zkontrolovat v Nastavení > Fyzická nastavení > Hodinky nosím na (levé ruce / pravé ruce). Test provádějte vsedě a vždy ve stejnou denní dobu. Tato funkce je určena pouze pro měření v klidu. Další informace naleznete v dokumentu podpory Měření EKG na zápěstí.

 1. Hodinky si připněte na ruku těsně za zápěstní kost. Na hodinkách zvolte Testy > EKG > Provést měření.

 2. Ruce mějte uvolněné v otevřené poloze na stole nebo v klíně. Přiložte ukazováček druhé ruky na levé horní tlačítko (OSVĚTLENÍ) hodinek. Tlačítko nemačkejte.

 3. Poté, co hodinky najdou signál, počkejte, dokud časovač nedoběhne.

 4. Po testu se na hodinkách zobrazí následující výsledky:

  • Prům. TF (průměrná tepová frekvence)
  • HRV (variabilita tepové frekvence)
  • Interval mezi tepy

  Obvykle se klidová tepová frekvence pohybuje mezi 40 a 100 údery za minutu. Průměrné hodnoty jsou vždy osobní, proto byste měli hodnoty tepové frekvence porovnávat pouze s vlastními předchozími hodnotami. Variabilita tepové frekvence je časová odchylka mezi po sobě jdoucími údery srdce. Průměrný interval mezi jednotlivými údery srdce se nazývá interval mezi tepy.

  Výsledek svého posledního testu na hodinkách najdete v nabídce Testy > EKG > Poslední výsledky.

  Podrobnější informace o tepové frekvenci a graf signálu EKG jsou k dispozici v aplikaci Polar Flow po synchronizaci hodinek s touto aplikací.

Výsledky testů EKG v aplikaci Polar Flow

Synchronizujte hodinky s aplikací Polar Flow, aby se vám v aplikaci zobrazovaly výsledky testů EKG.

Pamatujte, že hodinky musíte synchronizovat pomocí aplikace Polar Flow. Výsledky testů EKG nelze synchronizovat pomocí softwaru Polar FlowSync v počítači.

Naměřené hodnoty testu EKG pro aktuální den můžete zkontrolovat v Diáři. Klepnutím na kartu otevřete náhled s podrobnými výsledky testu.

V náhledu s podrobnými výsledky testu uvidíte kromě výsledků zobrazených na hodinkách také následující výsledky:

 • PAT při relaxaci a PAT při kontrakci: Čas příchodu pulsní vlny (PAT) označuje dobu, za kterou tlaková vlna vyvolaná srdečním tepem dosáhne zápěstí. PAT při kontrakci a PAT při relaxaci se měří ve dvou různých časových bodech tlakové vlny.

 • Graf ECG: Na grafu EKG představují špičky údery srdce. Graf můžete posouvat svisle potažením prstu.

Výsledky testu EKG můžete také exportovat do souboru PDF. Klepnutím na ikonu seznamu otevřete předchozí měření testu EKG v zobrazení vyhledávání kalendáře.

Další informace o Měření EKG na zápěstí.