Ortostatický test

Ortostatický test je běžně používaný nástroj pro sledování rovnováhy mezi tréninkem a regenerací. Umožňuje sledovat, jak vaše tělo na trénink reaguje. Kromě změn vyvolaných tréninkem existuje řada dalších faktorů, které mohou ovlivnit vaše výsledky ortostatického testu, mimo jiné mentální stres, spánek, latentní onemocnění a změny prostředí (teplota, nadmořská výška).

Test je založen na měření tepové frekvence a variabilitě tepové frekvence. Změny tepové frekvence a variability tepové frekvence odrážejí změny v autonomní regulaci srdce.

Provedení testu

Test můžete provést buď pomocí spárovaného snímače tepové frekvence Polar, nebo pomocí měření EKG na zápěstí na hodinkách. Test trvá čtyři minuty a aby vaše výsledky byly co nejspolehlivější, musíte jej provést vždy za podobných podmínek – ortostatický test doporučujeme provádět ráno před snídaní. Provádějte test pravidelně, abyste stanovili své individuální výchozí hodnoty. Náhlé odchylky od průměrných hodnot mohou značit nerovnováhu v některé oblasti. Viz pokyny níže:

Ortostatický test s Recovery Pro

Ortostatický test je také součástí funkce Recovery Pro hodinek, která vás informuje o tom, zda je váš kardiovaskulární systém zregenerovaný, či nikoliv. Tato funkce porovnává výsledky ortostatického testu s vašimi výchozími hodnotami, které si časem vytvoříte, a bere v úvahu také subjektivní hodnocení regenerace i dlouhodobou historii tréninků.