Hlasové pokyny

Funkce hlasové pokyny vám pomáhá soustředit se na trénink a poskytuje relevantní tréninková data přímo do sluchátek. Během tréninku se tak nemusíte dívat na hodinky. Informace, které získáte ve zvukovém formátu, zahrnují podrobnosti o úseku, změny tepové frekvence a pokyny během tréninkových fází. Chcete-li používat hlasové pokyny, musíte na telefonu nechat zapnutou aplikaci Polar Flow a telefon musí být současně spárovaný s hodinkami. Pokyny najdete v části Spárování mobilního zařízení s hodinkami.

Hlasové pokyny můžete zapnout také v nastavení aplikace Polar Flow. Pokud máte více než jedno zařízení Polar, v aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Zařízení a vyberte Polar Ignite 3. Přejděte dolů na volbu Hlasové pokyny, klepnutím funkci otevřete a zapněte ji. Poté zvolte, jaký typ informací mají hlasové pokyny obsahovat.

  • Zvolte tréninkové pokyny pro jednotlivé fáze tréninkových cílů a návrhy denního tréninku.

  • Chcete-li si zobrazit podrobnosti o úseku při ručním zaznamenání úseku nebo při automatickém zaznamenání úseku na základě času, vzdálenosti nebo polohy, vyberte Úseky.

  • Pokud vás zajímají změny tepové frekvence a rychlosti, vyberte Zóny.

Pamatujte, že kromě informací, které si vyberete z výše uvedených možností, obdržíte zvukovou zpětnou vazbu

  • při spuštění, pozastavení, pokračování nebo ukončení tréninku a při obdržení tréninkového přehledu

  • spojení mezi telefonem a hodinkami v reálném čase se ztratí/obnoví

  • baterie hodinek je slabá

Další informace naleznete v uživatelské příručce Hlasové pokyny v aplikaci Polar Flow.