Metriky plavání

Měření plavání vám pomáhá analyzovat každý plavecký trénink a sledovat výkonnost a pokrok z dlouhodobého hlediska.

Abyste mohli dostávat ty nejpřesnější informace, nezapomeňte v nastavení uvést, na které ruce máte hodinky připnuté. Výběr ruky, na které hodinky nosíte, můžete zkontrolovat v nastavení přístroje v aplikaci Flow.

Plavání v bazénu

Používáte-li profil Plavání nebo Plavání v bazénu, hodinky poznají plavecký styl a zaznamenávají uplavanou vzdálenost, čas a tempo, frekvenci záběrů a časy odpočinku. Kromě toho můžete pomocí hodnocení SWOLF sledovat své pokroky.

Plavecké styly: Hodinky rozpoznají následující plavecké styly a vypočítají metriky specifické pro tento styl, jakož i souhrnné hodnoty za celý trénink:

 • Volný styl
 • Znak
 • Prsa
 • Motýlek

Tempo a vzdálenost: Jakmile hodinky rozpoznají jeden z výše uvedených čtyř plaveckých stylů, dokáží detekovat obrátky a na základě těchto informací vám poskytnou přesné tempo a vzdálenost. Měření tempa a vzdálenosti vychází z detekovaných obrátek a nastavené délky bazénu. Při každé obrátce se do celkové uplavané vzdálenosti přičte další délka bazénu.

Záběry: Hodinky ukazují, kolik temp uděláte za minutu nebo na délku bazénu. Z těchto informací můžete lépe poznat svoji plaveckou techniku, rytmus a čas.

Metrika SWOLF (zkratka vytvořená ze slov swimming (plavání) a golf) vyjadřuje nepřímou míru efektivity. SWOLF je součet dosaženého času a počtu záběrů, které uděláte, než přeplavete bazén na délku. Například 30 sekund a 10 temp k uplavání jednoho bazénu znamená skóre SWOLF 40. Obecně řečeno, čím nižší hodnota SWOLF je pro určitou vzdálenost a styl, tím větší účinnost.

Hodnota SWOLF je velice individuální, a proto byste neměli svoji hodnotu porovnávat s hodnotou jiných lidí. Jde spíše o osobní nástroj, který vám pomůže zlepšovat a zdokonalovat techniku a nalézt optimální efektivitu plavání pro různé styly.

Volba délky bazénu

Je důležité, abyste správně nastavili délku bazénu, protože ta má vliv na výpočet tempa, vzdálenosti a počtu záběrů i na vaše skóre SWOLF. Délku bazénu můžete vybrat v předtréninkovém režimu z rychlé nabídky. Stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do rychlé nabídky, vyberte nastavení Délka bazénu a podle potřeby změňte dříve nastavenou délku bazénu. Přednastavené délky jsou 25 metrů, 50 metrů a 25 yardů, ručně si však délku bazénu můžete přizpůsobit podle individuální potřeby. Minimální délka, kterou si můžete zvolit, je 17 metrů/yardů.

Dálkové plavání

V profilu dálkového plavání hodinky nahrávají uplavanou vzdálenost, tempo, frekvenci záběrů pro volný styl a trasu.

Volný styl je jediný styl, který profil plavání ve volné přírodě rozpozná.

Tempo a vzdálenost: V průběhu vašeho plavání používají hodinky pro výpočet tempa a vzdálenosti GPS.

Frekvence záběrů pro volný styl: Hodinky zaznamenávají průměrnou a maximální frekvenci záběrů (počet záběrů za minutu) během tréninku.

Trasa: Trasa je nahrávána prostřednictvím GPS a po skončení plavání si ji můžete prohlédnout na mapě v aplikaci Flow a ve webové službě. GPS nefunguje pod vodou, a proto se trasa vypočítává z GPS dat získaných v momentech, kdy je ruka nad vodou nebo velmi blízko vodní hladiny. Přesnost údajů GPS mohou ovlivnit vnější faktory, jako jsou například vodní podmínky a pozice satelitů, a proto se data ze stejné trasy mohou ze dne na den lišit.

Měření tepové frekvence ve vodě

Vaše hodinky automaticky měří tepovou frekvenci na zápěstí pomocí snímače s fúzní technologií Polar Elixir™, která umožňuje snadné a pohodlné měření tepové frekvence při plavání. Voda sice může způsobovat, že snímače pro měření tepové frekvence na zápěstí nefungují optimálně, ale jejich přesnost postačuje k tomu, abyste během plaveckých tréninků mohli sledovat průměrnou tepovou frekvenci a zóny tepových frekvencí a abyste získali přesné údaje o spálených kaloriích, tréninkové zátěži, stejně jako zpětnou vazbu z funkce Přínos tréninku na základě zón tepové frekvence.

Pro co nejpřesnější odečítání tepové frekvence ze zápěstí je nutné připevnit pásek hodinek pevně k zápěstí (ještě pevněji než u jiných sportů). Podrobnější pokyny k nošení hodinek při tréninku najdete v části Trénink se snímáním tepové frekvence na zápěstí.

Pozn.: Při plavání nemůžete s hodinkami používat snímač tepové frekvence Polar s hrudním popruhem, protože Bluetooth ve vodě nefunguje.

Zahájení plaveckého tréninku

 1. Stisknutím tlačítka ZPĚT přejděte do hlavní nabídky, vyberte možnost Zahájení tréninku a vyberte profil Plavání, Plavání v bazénu nebo Dálkové plavání.
 2. Používáte-li profil Plavání nebo Plavání v bazénu, zkontrolujte, zda je správně nastavena délka bazénu. Chcete-li změnit délku bazénu, stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ vstupte do rychlé nabídky, vyberte nastavení Délka bazénu a nastavte správnou délku.

  Záznam tréninku nespouštějte, dokud nejste v bazénu, ale nestlačujte tlačítka pod vodou.

 3. Stiskněte START pro spuštění nahrávání tréninku.

Při plavání

Informace, které se vám budou na displeji zobrazovat, si můžete individuálně nastavit v oddílu sportovních profilů ve webové službě Flow. Výchozí tréninkové náhledy v plaveckých sportovních profilech zobrazují tyto údaje:

 • Tepová frekvence a ukazatel pásma tepové frekvence ZonePointer
 • Vzdálenost
 • Délka trvání
 • Doba odpočinku (Plavání a Plavání v bazénu)
 • Tempo (Dálkové plavání)
 • Graf tepové frekvence
 • Průměrná tepová frekvence
 • Maximální tepová frekvence
 • Aktuální čas

Po plavání

Přehled informací o plaveckém tréninku nabízí Tréninkový přehled, který se na hodinkách zobrazí ihned po dokončení tréninku. Uvidíte následující informace:

Datum a čas zahájení tréninku

Délka trvání tréninku

Uplavaná vzdálenost

Průměrná tepová frekvence

Maximální tepová frekvence

Kardio zátěž

Zóny tepové frekvence

Kalorie

Procentuální (%) podíl tuku na spálených kaloriích

Průměrné tempo

Maximální tempo

Frekvence záběrů (kolik záběrů uděláte za minutu)

 • Průměrná frekvence záběrů
 • Maximální frekvence záběrů

Synchronizací hodinek s aplikací Flow získáte podrobnější vizuální přehled plaveckých tréninků, včetně podrobné analýzy tréninků v bazénu, tepové frekvence, tempa a frekvence záběrů.