Zdroje energie

Rozpis zdrojů energie ukazuje, kolik různých zdrojů energie (tuky, sacharidy, bílkoviny) jste během tréninku využili. Zobrazí se na hodinkách ihned po skončení tréninku v tréninkovém přehledu. Bližší informace pak najdete v mobilní aplikaci Flow po synchronizaci dat.

Při fyzické aktivitě vaše tělo používá jako hlavní zdroje energie sacharidy a tuky. Čím vyšší je intenzita tréninku, tím více spotřebujete sacharidů v porovnání s tuky a naopak. Bílkoviny mají v tomto ohledu obvykle pouze malý význam, ale při vysoce intenzivní aktivitě a dlouhých trénincích může vaše tělo využívat 5–10 % energie z bílkovin.

Využití různých zdrojů energie počítáme na základě tepové frekvence, avšak bereme v úvahu také fyzické parametry. Patří mezi ně věk, pohlaví, výška, hmotnost, maximální tepová frekvence, klidová tepová frekvence, maximální spotřeba kyslíku, aerobní práh a anaerobní práh. Tyto parametry je třeba nastavit co nejpřesněji, abyste měli maximálně přesné údaje o spotřebě podle jednotlivých zdrojů energie.

Přehled zdrojů energie

Po tréninku se vám v tréninkovém přehledu zobrazí následující údaje:

Sacharidy, bílkoviny a tuky využité během tréninku.

Upozorňujeme, že byste neměli využité zdroje energie a jejich množství brát jako vodítko při stravování po tréninku.

Podrobná analýza v mobilní aplikaci Flow

V aplikaci Flow můžete také vidět, jak moc jste tyto zdroje využívali v každém okamžiku tréninku a jak se v jeho průběhu kumulovaly. Graf znázorňuje, jak vaše tělo využívá různé zdroje energie při různých intenzitách tréninku a také v různých fázích tréninku. Dále můžete porovnat rozpis z podobných tréninků v průběhu času a sledovat, jak se vyvíjí vaše schopnost využívat tuky jako hlavní zdroj energie.

Získejte další informace o zdrojích energie