Nastavení hodinek

Chcete-li hodinky aktivovat a nabít, připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel se magneticky přichytí na místo. Upozorňujeme, že může chvíli trvat, než se průběh dobíjení zobrazí na displeji. Doporučujeme, abyste předtím, než začnete hodinky používat, nabili baterii. Podrobné informace o tom, jak se baterie nabíjí, najdete v sekci Baterie.

Hodinky můžete případně aktivovat stisknutím a podržením tlačítka OK na 4 sekundy.

Před nastavením hodinek zvolte jazyk a upřednostňovaný způsob nastavení. Hodinky vám nabídnou tři možnosti nastavení: mezi možnostmi na displeji přecházejte potahováním nahoru nebo dolů. Klepnutím na displej potvrďte vybranou položku.

A. Na telefonu: Mobilní nastavení je výhodné, jestliže nemáte přístup k počítači s USB portem, může však trvat déle. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

B. Na počítači: Nastavení přes kabelové připojení k počítači je rychlejší a zároveň si při něm můžete hodinky nabít. Budete k tomu ale potřebovat počítač. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

A a B jsou doporučované možnosti. Můžete zadat všechny fyzické údaje potřebné k získání přesných tréninkových dat najednou. Můžete si zvolit i jazyk a získat pro hodinky nejnovější firmware.

C. V hodinkách: Jestliže nemáte kompatibilní mobilní zařízení ani přístup k počítači připojenému k internetu, můžete nastavení provádět přímo v hodinkách. Pamatujte, že když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené ke službě Polar Flow. Je důležité provést nastavení později prostřednictvím možnosti A nebo B, abyste získali nejnovější aktualizace firmwaru pro hodinky Ignite 3. V aplikaci Polar Flow můžete také zobrazovat podrobnější analýzu údajů o tréninku, aktivitě a spánku.

Možnost A: Nastavení pomocí telefonu a aplikace Polar Flow

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Polar Flow, NIKOLI v nastavení Bluetooth na telefonu.

 1. Během nastavování dbejte na to, aby hodinky a telefon byly blízko u sebe.
 2. Zajistěte, aby byl telefon připojen k internetu, a zapněte Bluetooth.
 3. Stáhněte si aplikaci Polar Flow z obchodu App Store nebo Google Play na telefonu.
 4. Spusťte aplikaci Polar Flow na telefonu.
 5. Aplikace Polar Flow rozpozná hodinky, pokud budou blízko, a vybídne vás ke spárování. Klepněte na tlačítko Start v aplikaci Polar Flow.
 6. Jakmile se na telefonu zobrazí žádost o spárování zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda se kódy na hodinkách a telefonu shodují.
 7. Přijměte na telefonu žádost o spárování zařízení Bluetooth.
 8. Na hodinkách potvrďte kód PIN klepnutím na displej.
 9. Po dokončení párování se na displeji zobrazí Spárování dokončeno.
 10. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením v aplikaci.

Po dokončení nastavení klepněte na Uložit a synchronizovat a nastavení se synchronizuje do hodinek.

Budete-li vyzváni k aktualizaci firmwaru, připojte hodinky k napájení, aby proces nebyl přerušen, a aktualizaci potvrďte.

Možnost B: Nastavení pomocí počítače

 1. Přejděte na adresu flow.polar.com/start, stáhněte si do počítače software pro přenos dat Polar FlowSync a potom jej nainstalujte.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru, nebo si založte nový. Pomocí přibaleného kabelu připojte hodinky k USB portu počítače. Provedeme vás přihlášením a nastavením ve webové službě Polar Flow.

Možnost C: Nastavení v hodinkách

Upravujte hodnoty potahováním na displeji a klepnutím potvrďte svou volbu. Pokud se v kterémkoli okamžiku budete chtít vrátit a nějaké nastavení změnit, opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.

Pamatujte, že když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené ke službě Polar Flow. Aktualizace firmwaru hodinek jsou k dispozici pouze prostřednictvím služby Polar Flow. Abyste mohli hodinky a unikátní funkce Polar využívat naplno, je důležité, abyste později provedli další nastavení ve webové službě nebo mobilní aplikaci Polar Flow podle pokynů u možnosti A nebo B.