Baterie

Hodinky mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezenou životnost, která závisí na několika faktorech, včetně technologie baterie, provozní teploty, způsobu nabíjení a způsobu používání hodinek a péče o ně. Životnost baterie můžete prodloužit tím, že budete hodinky udržovat v dobrém stavu a budete je nabíjet a skladovat podle níže uvedených pokynů.

 • Udržujte nabíjecí kontakty v čistotě, a chraňte tak hodinky před oxidací a dalším možným poškozením způsobeným nečistotami a slanou vodou (např. potem nebo mořskou vodou). Nabíjecí kontakty nejlépe udržíte v čistotě tak, že je po každém tréninku opláchnete vlažnou vodou. Hodinky jsou voděodolné a můžete je oplachovat pod tekoucí vodou, aniž byste poškodili elektronické součástky.

 • Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že nabíjecí kontakty na hodinkách a kabelu nejsou mokré, zaprášené ani znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete.

 • Hodinky nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C.

 • Nenabíjejte hodinky v blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavém povrchu.

 • Hodinky nenabíjejte, když jsou mokré.

 • Hodinky nevystavujte silnému mrazu (pod –10 °C), horku (nad 50 °C) ani přímému slunečnímu záření.

 • Před nabíjením baterii zcela nevybíjejte a nenabíjejte je vždy na maximální kapacitu. Udržování stavu nabití v rozmezí 10–90 % méně zatěžuje baterii, pomáhá jí udržovat optimální výkon a prodlužuje její životnost.

 • Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou.

 • Částečně nabité hodinky skladujte na chladném a suchém místě. Pokud hodinky nebudete nějakou dobu používat, nabijte je před uložením přibližně na 50 procent. Hodinky před uložením vypněte z nabídky Nastavení > Informace o hodinkách. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se hodinky uložit na delší dobu, doporučujeme je po pár měsících znovu nabít.

Nabíjecí baterie se časem postupně opotřebovávají a jejich kapacita se snižuje. Průměrná životnost dobíjecích lithium-iontových baterií používaných v telefonech a sportovních hodinkách, včetně hodinek Polar, je přibližně 2–3 roky. V této fázi zbývá přibližně 80 % původní kapacity baterie, která se časem a používáním dále snižuje. Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na použití a provozních podmínkách.

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie

K nabití baterie přes USB port počítače použijte přiložený USB kabel.

Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí balení). Použijete-li USB nabíječku, dbejte na to, aby měla toto označení: „výstup 5Vdc“ a poskytovala proud minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

 1. Chcete-li hodinky nabít, připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel se magneticky přichytí na místo.

 2. Displej ukáže Nabíjím.

  Upozorňujeme, že pokud je baterie úplně vybitá, může několik minut trvat, než se na displeji objeví animace nabíjení.

 3. Když je ikonka baterie plná, jsou hodinky plně nabité.

Nabíjení při tréninku

Během tréninku se nikdy nepokoušejte nabíjet hodinky přenosnou nabíječkou, například z powerbanky. Pokud hodinky při tréninku připojíte ke zdroji napájení, baterie se nebude dobíjet. Připojení napájecího kabelu během tréninku může způsobit pronikání potu a vlhkosti a následnou korozi a poškození napájecího kabelu i hodinek. Pokud se hodinky právě nabíjejí a zahájíte trénink, nabíjení se také ukončí.

Výdrž baterie

 • Výkonnostní tréninkový režim: Až 43 hodin souvislého tréninku s dvoufrekvenčním GPS (vyšší přesnost) a měřením tepové frekvence optickým snímačem, s nastavením intervalu záznamu GPS Každou 1 sekundu (vysoká).
 • Ekonomický tréninkový režim: Až 140 hodin nepřetržitého tréninku s jednofrekvenčním GPS (nižší spotřeba), s nastavením intervalu záznamu GPS Každé 2 minuty (ultra úsporný režim).
 • Režim chytrých hodinek: Až 10 dní v režimu hodinek se souvislým sledováním tepové frekvence a zapnutými oznámeními z telefonu.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž hodinky používáte, používané funkce, četnost zapínání podsvícení a stárnutí baterie. Výdrž baterie snižuje také časté synchronizování s aplikací Polar Flow. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete hodinky nosit pod bundou, aby nebyly vystavené tak velkému chladu.

Další informace naleznete v dokumentu podpory Jaká je výdrž baterie hodinek Polar Vantage V3?

Stav baterie a upozornění

Ikona stavu baterie

Ikona stavu baterie se zobrazí, když otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky nebo po návratu z menu do časového režimu. Ikona stavu baterie ukazuje, kolik procent energie zbývá v baterii.

Upozornění na slabou baterii

 • Pokud je baterie málo nabitá, v časovém náhledu se zobrazí Baterie je slabá. Nabijte ji. Doporučuje se hodinky nabít.
 • Pokud je baterie příliš slabá pro záznam tréninku, zobrazí se Před tréninkem nabijte baterii.

Upozornění na slabou baterii při tréninku:

 • Pokud baterie začíná slábnout, zobrazí se na displeji Baterie je slabá. Toto upozornění se zopakuje, pokud je baterie příliš slabá pro měření tepové frekvence a GPS dat. Funkce měření tepové frekvence a GPS se vypnou.
 • Když je baterie velmi slabá, zobrazí se Záznam ukončen. Hodinky ukončí záznam tréninku a tréninková data uloží.

Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a hodinky přešly do spánkového režimu. Nabijte baterii hodinek. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí animace nabíjení.