Oznámení z telefonu

Díky funkci oznámení z telefonu můžete dostávat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací do hodinek. Na hodinkách se zobrazí stejné upozornění jako na displeji telefonu. Oznámení jsou k dispozici, když netrénujete i při trénincích. Můžete si vybrat, kdy je chcete dostávat. Oznámení z telefonu je dostupné u telefonů se systémy iOS a Android.

Chcete-li používat oznámení z telefonu, musíte na telefonu nechat zapnutou aplikaci Polar Flow a telefon musí být současně spárovaný s hodinkami. Pokyny najdete v části Spárování mobilního zařízení s hodinkami.

Nastavení oznámení z telefonu

Na hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Oznámení z telefonu a zapněte je. Když netrénujete, nastavte oznámení z telefonu na Vyp. nebo Zap. pokud trénujete, nastavte oznámení na Zap. nebo Stále zapnuto.

Oznámení z telefonu můžete zapnout také v nastavení aplikace Polar Flow. Po zapnutí oznámení synchronizujte své hodinky s aplikací Polar Flow.

Pamatujte, že pokud jsou oznámení z telefonu zapnutá, baterie hodinek i telefonu se budou vybíjet rychleji, protože Bluetooth bude trvale zapnuté.

Nerušit

Chcete-li deaktivovat oznámení a upozornění na volání po určitou dobu, zapněte možnost nerušit. Pokud je zapnutá, nebudete během nastavené doby přijímat žádná oznámení nebo upozornění na volání.

Na svých hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Nerušit. Vyberte Vyp., Zap. nebo Zap. (22.00 - 7.00) a časový úsek, kdy nechcete být rušeni. Zvolte časový úsek volbami Začíná v a Končí v.

Zobrazení upozornění

Pokud netrénujete, kdykoli obdržíte upozornění, vaše hodinky zavibrují a v dolní části displeje se objeví červená tečka. Upozornění zobrazíte potažením na displeji zespodu nahoru nebo otočením zápěstí, abyste se podívali na hodinky bezprostředně poté, co zavibrují.

Při přijetí oznámení během tréninku hodinky zavibrují a zobrazí odesílatele. Chcete-li oznámení odstranit, stiskněte při jeho zobrazení tlačítko OK a vyberte možnost Vymazat. Chcete-li odstranit všechna oznámení z hodinek, posuňte se v seznamu oznámení dolů a vyberte možnost Vymazat vše.

Máte-li příchozí hovor, hodinky zavibrují a zobrazí volajícího. Na hodinkách můžete také hovor přijmout nebo odmítnout.

Oznámení z telefonu mohou fungovat odlišně v závislosti na modelu telefonu Android.