Länka en mobilenhet med din klocka

Innan du kan länka en mobilenhet med din klocka måste du konfigurera din klocka i Polar Flow-webbtjänsten eller med Polar Flow-mobilappen enligt beskrivningen i kapitel Ställ in din klocka. Om du gjorde inställningen för din klocka med en mobilenhet har din klocka redan länkats. Om du gjorde installationen med en dator och vill använda din klocka med Polar Flow-appen, ska din klocka och mobilen länkas på följande sätt:

Innan du parar ihop en mobil-enhet

 • ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play.
 • ska du se till att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
 • Android-användare: Kontrollera att platsen är aktiverad för Polar Flow-appen i telefonens appinställningar.

Så här parar du ihop en mobilenhet:

 1. I din mobilenhet öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto, som du skapade när du installerade din klocka.

  Android-användare: Om du har flera Flow app-kompatibla Polar-enheter som används ska du kontrollera att du har valt Vantage V som den aktiva enheten i Flow-appen. Flow-appen vet då att den ska ansluta till din klocka. I Flow-appen, gå till Enheter och välj Vantage V.

 2. I din klocka, tryck på och håll in TILLBAKA i klockfunktionen ELLER gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka > Länka och synka telefonen och tryck på OK.
 3. Öppna Flow-appen och håll din klocka intill telefonen visas på din klocka.
 4. När bekräftelsemeddelandet Begäran om Bluetooth-länkning visas i din mobilenhet ska du kontrollera att koden som visas i din mobilenhet överensstämmer med koden i din klocka.
 5. Godkänn begäran om Bluetooth-länkning i din mobilenhet.
 6. Bekräfta PIN-koden på din klocka genom att trycka på OK.
 7. Länkning klar visas när länkningen är slutförd.

Radera en ihopparning

Så här raderar du en länkning med en mobilenhet:

 1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka > Länkade enheter och tryck på OK.
 2. Välj den enhet du vill ta bort från listan och tryck på OK.
 3. Ta bort länkning? visas. Bekräfta genom att trycka på OK.
 4. Länkning borttagen visas när du är klar.