Ställ in din klocka

Aktivera och ladda din klocka genom att ansluta den till en USB-port eller en USB-laddare med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Kabeln fäster magnetiskt på plats, se bara till att passa in kanten på kabeln med skåran på klockan (markerad med rött). Observera att det kan ta en stund innan laddningsanimeringen visas på displayen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du börjar använda din klocka. Se Batteri för detaljerad information om hur du laddar batteriet. Alternativt kan du aktivera din klocka genom att hålla in OK i 4 sekunder.

ELLER

 

Ställ in din klocka genom att välja språk och önskad inställningsmetod. Klockan ger dig tre inställningsalternativ: Bläddra till det alternativ som passar dig bäst med UPP/NER och bekräfta ditt val med OK.

A. I din telefon: Installation via en mobilenhet är praktisk om du inte har tillgång till en dator med en USB-port, men det tar lite längre tid. Den här metoden kräver internetanslutning.

B. På din dator: Installation via en dator med internetanslutning är snabbare och du kan samtidigt ladda din klocka, men då behöver du en dator. Den här metoden kräver internetanslutning.

Alternativen A och B rekommenderas. Du kan fylla i alla fysiska detaljer som krävs för korrekta träningsdata på en gång. Du kan även välja språk och få den senaste firmware-versionen för din klocka.

C. I din klocka: Om du inte har en kompatibel mobilenhet och f.n. inte har tillgång till en dator med internetanslutning, kan du starta från klockan. Observera att när du gör inställningarna från klockan är din klocka ännu inte ansluten till Polar Flow. Firmware-uppdateringar för din klocka är endast tillgängliga via Polar Flow. För att vara säker på att du får ut det mesta möjliga av din klocka och de unika Polar-funktionerna är det viktigt att du senare gör inställningarna i Polar Flow-webbtjänsten eller med Polar Flow mobilapp genom att följa stegen i alternativ A eller B.

Alternativ A: Ställ in med en mobilenhet och Polar Flow-appen

Observera att du måste göra länkningen i Flow-appen och INTE i din mobilenhets Bluetooth-inställningar.

 1. Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till internet och aktivera Bluetooth.
 2. Ladda ner Polar Flow-appen från App Store eller Google Play på din mobilenhet.
 3. Öppna Flow-appen i din mobilenhet.
 4. Flow-appen känner att din klocka är i närheten och uppmanar dig att påbörja länkning. Tryck på Start-knappen.
 5. När bekräftelsemeddelandet Begäran om Bluetooth-länkning visas i din mobilenhet ska du kontrollera att koden som visas i din mobilenhet överensstämmer med koden i din klocka.
 6. Godkänn begäran om Bluetooth-länkning i din mobilenhet.
 7. Bekräfta PIN-koden på din klocka genom att trycka på OK.
 8. Länkning klar visas när länkningen är slutförd.
 9. Logga in med ditt befintliga Polar-konto eller skapa ett nytt. Vi guidar dig genom registreringen och inställningen inom appen.

När du är klar med inställningarna trycker du på Spara och synka så synkroniseras dina inställningar med din klocka.

Om du uppmanas att uppdatera firmware ska du ansluta klockan till en strömkälla för att säkerställa en felfri uppdatering och sedan godkänna uppdateringen.

Alternativ B: Ställ in med din dator

 1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera sedan dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync till din dator.
 2. Logga in med ditt befintliga Polar-konto eller skapa ett nytt. Anslut din klocka till datorns USB-port med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Vi guidar dig genom registreringen och inställningen på webbtjänsten Polar Flow.

Alternativ C: Inställning från klockan

Justera värdena med UPP/NER och bekräfta valen med OK. Om du vid ett senare tillfälle vill gå tillbaka och ändra en inställning, ska du trycka på TILLBAKA tills du kommer till inställningen som du vill ändra.

När du gör inställningarna från klockan är din klocka ännu inte ansluten till webbtjänsten Polar Flow. Uppdateringar av mjukvaran för din klocka är endast tillgängliga via Polar Flow. Säkerställ att du får ut det mesta möjliga av din klocka och de unika Polar Smart Coaching-funktionerna, är det viktigt att du senare gör inställningarna i Polar Flow-webbtjänsten eller med Flow-mobilappen genom att följa stegen i alternativ A eller B.