Ortostatiskt test

Det ortostatiska testet är ett allmänt använt verktyg för att övervaka balansen mellan träning och återhämtning. Det gör att du kan spåra hur din kropp reagerar på träning. Förutom träningsframkallande förändringar finns det många andra faktorer som kan påverka dina ortostatiska testresultat, såsom mental stress, sömn, latent sjukdom och miljöförändringar (temperatur, höjd) för att nämna några.

Testet är baserat på mätning av puls och hjärtfrekvensvariation. Förändringar i puls och hjärtfrekvensvariation återspeglar förändringar i hjärtats autonoma reglering.

Utföra testet

För det ortostatiska testet måste du använda en Polar H10 pulssensor (en H6 eller H7 pulssensor kan också användas om du har en). Testet varar i fyra minuter och för att försäkra dig om att dina resultat är så pålitliga som möjligt, måste du utföra testet under samma förhållanden varje gång – vi rekommenderar att du gör testet på morgonen före frukost. Gör testet regelbundet för att fastställa ditt individuella utgångsvärde. Plötsliga avvikelser från dina snitt kan innebära att något inte är som det ska. Se anvisningarna nedan:

 • Håll pulssensorn intill ditt bälte. Fukta elektrodytorna på bältet och bär bältet så att det sitter åt ordentlig runt bröstkorgen.
 • Du bör vara helt avslappnad och lugn.
 • Omgivningen bör vara fri från störande ljud (till exempel tv, radio eller telefon) eller någon annan som pratar med dig.
 • Vi rekommenderar att du utför testet regelbundet och på samma tid på morgonen efter att ha vaknat för att få jämförbara testresultat.

Välj Ortostatiskt test > Starta testet med pulssensorn på din klocka. Klockan börjar söka efter din puls. När pulsen har hittats visas Ligg ner och slappna av på displayen.

 • Du kan sitta i en avslappnad ställning eller ligga i sängen. Ställningen ska alltid vara densamma när du gör testet.
 • Rör dig inte under den första delen av testet som varar i två minuter.
 • Efter två minuter piper klockan och Res dig upp visas. Res dig upp och stå kvar i ytterligare två minuter tills klockan piper igen och testet är klart.

Du kan avbryta testet när som helst genom att trycka på TILLBAKA. Då visas Testet avbröts.

Om din klocka tappar pulssignalen under testet visas Testet misslyckades. Kontrollera att pulssensorns elektroder är fuktade och att bältet sitter åt ordentligt runt bröstkorgen.

Testresultat

Testet ger dig fem olika puls- och hjärtfrekvensvariationsvärden. Dessa är:

 • Vilopuls: Snittpuls liggande
 • HRV vila (RMSSD vila): Hjärtfrekvensvariation liggande:
 • Högsta puls: Detta är din högsta puls efter du ställt dig upp.
 • Puls stående: Snittpuls stående.
 • HRV stående (RMSSD stående): Hjärtfrekvensvariation stående

Se ditt senaste testresultat på din klocka i Ortostatiskt test > Senaste resultat. Endast ditt senaste resultat visas, och endast ditt första framgångsrika test för dagen tas med i beräkningen som en del av Recovery Pro. Hur värdena för din vilopuls, högsta puls och puls stående skiljer sig från dina snitt visas i parentes bredvid ditt senaste resultat.

Gå till Flow-webbtjänsten för att se en analys av resultaten från dina ortostatiska test, och välj testet från din dagbok för att se detaljerna. Du kan också följa dina långsiktiga testresultat och visa eventuella avvikelser från ditt utgångsvärde.

När du har utfört minst två ortostatiska tester under en 28-dagarsperiod får du feedback på ditt kardiovaskulära systems återhämtning på din klocka efter testet. Feedbacken baseras på dina hjärtfrekvensvariationer jämfört med befolkningsnormerna.

Efter att ha utfört minst fyra tester under en 28-dagarsperiod jämförs ditt senaste resultat från dina ortostatiska tester med ditt individuella normala intervall för hjärtfrekvensvariation (RMMS). Ditt normala intervall beräknas utifrån testresultatens standardavvikelse från de senaste 4 veckorna. Eftersom hjärtfrekvensvariationer är väldigt individuella blir testresultatet mer exakt ju fler mätningar som görs.

Ortostatiskt test med Recovery Pro

Det ortostatiska testet är också en integrerad del av funktionen Recovery Pro i Vantage V som anger om ditt kardiovaskulära system har återhämtat sig eller inte. Det jämför dina ortostatiska testresultat med ditt utgångsvärde som samlats in över tiden, och tar även hänsyn till din subjektiva återhämtning och din långsiktiga träningshistorik.