Ponowne uruchamianie i resetowanie

Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić zegarek ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z zegarka.

Ponowne uruchamianie zegarka

Naciśnij przycisk, aby przejść do głównego menu i przesuń palcem w dół, aż pojawi się pozycja Ustawienia. Wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o zegarku > przewiń do dołu aż do końca strony i wybierz opcję Uruchom ponownie zegarek. Dotknij Uruchom ponownie zegarek, a następnie dotknij , aby potwierdzić ponowne uruchomienie.

Możesz też ponownie uruchomić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk przez 10 sekund.

Przywracanie ustawień fabrycznych zegarka

Jeśli ponowne uruchomienie zegarka nie pomoże, możesz przywrócić jego ustawienia fabryczne. Pamiętaj, że to spowoduje usunięcie z zegarka wszystkich danych osobistych i ustawień, dlatego będzie konieczne jego ponowne skonfigurowanie. Wszystkie dane zsynchronizowane z kontem Flow są bezpieczne. Możesz przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą FlowSync lub bezpośrednio z zegarka.

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą FlowSync

  1. Odwiedź stronę flow.polar.com/start i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych Polar FlowSync.
  2. Podłącz zegarek do portu USB komputera.
  3. Otwórz ustawienia we FlowSync.
  4. Naciśnij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych.
  5. Jeżeli do synchronizacji używasz aplikacji Polar Flow, sprawdź listę urządzeń Bluetooth, z którymi jest połączony Twój telefon i usuń z niej swój zegarek, jeśli się na niej znajduje.

Ponownie skonfiguruj zegarek z poziomu telefonu lub komputera. Pamiętaj, aby użyć tego samego konta Polar, co przed resetowaniem.

Przywracanie ustawień fabrycznych z poziomu zegarka

  1. Naciśnij przycisk, aby przejść do głównego menu i przesuń palcem w dół, aż pojawi się pozycja Ustawienia.
  2. Wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o zegarku.
  3. Przewiń w dół do końca, aby znaleźć pozycję Resetuj wszystkie dane i ustawienia.
  4. Najpierw dotknij Resetuj wszystkie dane i ustawienia.
  5. Następnie dotknij , aby potwierdzić zresetowanie wszystkich danych i ustawień.

Ponownie skonfiguruj zegarek z poziomu telefonu lub komputera. Pamiętaj, aby użyć tego samego konta Polar, co przed resetowaniem.