Sleep Plus Stages™ søvnregistrering

Sleep Plus Stages registrerer automatisk mengden og kvaliteten på søvnen din og viser hvor lang tid du brukte på hvert søvnstadium. Funksjonen samler inn søvntids- og søvnkvalitetskomponenter i én enkel og oversiktlig verdi – søvnvurderingen. Søvnvurderingen forteller deg hvor godt du sov sammenlignet med indikatorene på en god natts søvn basert på moderne søvnforskning.

Ved å sammenligne komponentene i søvnvurderingen med det normale nivået ditt kan du se hvilke aspekter av den daglige rutinen din som kan virke inn på søvnen og som du kanskje bør justere. Nattlige oversikter over søvnen er tilgjengelig på klokken og i Polar Flow-appen. Ved hjelp av langsiktige søvndata i Polar Flow-nettjenesten kan du analysere søvnmønstrene dine i detalj.

Finn ut mer om Polar Sleep Plus Stages i denne inngående veiledningen.