Ytelsestest for sykling

Ytelsestest for sykling måler den maksimale gjennomsnittseffekten du kan opprettholde i 60 minutter. Den er også kjent som FTP – funksjonell terskeleffekt-testen. Testen kan brukes til å fastsette individuelle effektsoner for sykling. Når du har fastsatt de individuelle effektsonene dine, er det enklere å optimalisere treningen. Testen gjør det også lett å registrere hvordan ytelsen din på sykkel utvikler seg over tid.

I tillegg til FTP-testen på 60 minutter kan du ta en kortere test, som varer i 20, 30 eller 40 minutter, i så fall beregner vi resultatet av en 60 minutters test. Merk at kortere tester ikke gir like presise resultater som en test på 60 minutter ville ha gjort. En kortere test er bedre for uerfarne syklister eller hvis du restituerer etter en skade. Det er lettere å sammenligne testresultatene over tid hvis du tar den samme testen hver gang.

Vi anbefaler at du bruker en innendørssykkel med wattmåler for å få et mest pålitelig resultat, men du kan ta testen utendørs også. Hvis du tar testen utendørs, kan det være lurt å velge en av de kortere testene for å minimere antall stopp og endringer i effekt. Velg en rute i flatt terreng, og unngå trafikklys eller andre årsaker til å stoppe.

For å ta Ytelsestest for sykling trenger du en kompatibel sykkelwattmåler. For å få en komplett liste over kompatible sykkelwattmålere kan du se HVILKE TREDJEPARTS WATTMÅLERE ER KOMPATIBLE MED POLAR Grit X / Pacer / Vantage? Wattmåleren må også være koblet til klokken. For detaljerte tilkoblingsinstruksjoner kan du se Oppretting av en tilkobling mellom sensorer og klokken.

Slik utfører du testen

Før du tar testen, kan du lese delen Helse og trening i denne brukerhåndboken eller Viktig informasjon, som fulgte med i produktpakken. Testen er svært krevende, så du må ikke ta testen hvis du ikke føler deg restituert. Bruk sykkelsko og klær som gir deg full bevegelsesfrihet.

Sjekk også at korrekt vekt er registrert i de fysiske innstillingene. Dette er viktig for at du skal kunne sammenligne resultater over tid. I den første testen gir vi deg et effektmål, som er basert på opplysninger om historikken din. Dette hjelper deg til å opprettholde en jevn effekt gjennom hele testen. Når du tar testen på nytt, får du et mål som er basert på tidligere resultater.

Sykkeltesten omfatter oppvarming, selve testen og nedtrapping. Oppvarmingsfasen er basert på effekt, mens nedtrappingsfasen er basert på puls. Merk at oppvarmings- og nedtrappingsfasene er valgfrie. Hvis du vil, kan du hoppe over dem.

  1. På klokken går du til Tester > Sykkeltest > Varighet og velger 20, 30, 40 eller 60 minutter.
  2. Deretter går du til Tester > Sykkeltest > Start og blar ned for å se et sammendrag av testen. Når du er klar til å begynne testen, velger du Neste.
  3. Se spørsmålene vedrørende helsen din, aksepter, og gå til førtreningsmodus.
  4. Sportsprofilen vises i lilla i testvisningen. Velg en passende sportsprofil for sykling innendørs eller utendørs. Hold deg i førtreningsmodus til klokken har funnet sykkelwattmåleren.
  5. Trykk på OK for å starte.
  6. Testen begynner med en oppvarmingsfase. Oppvarmingen skal vare i omtrent 20 minutter og bestå av lett sykling i starten. Ta med 2–3 sprinter i midten av oppvarmingen, og gi deg omtrent 1 minutt restitusjonstid etter hver av dem. Nå bør du være godt oppvarmet og klar til å ta den faktiske testen. Hvis du velger kortere oppvarming, må du allikevel passe på at du inkluderer kjappe sprinter og restitusjonstid. Oppvarmingen lar deg sjekke at alt fungerer som det skal, og at sykkelen er perfekt tilpasset deg.
  7. Etter en passende oppvarming velger du Start test.
  8. Sett opp hastigheten, og finn maksimumseffekten du kan opprettholde gjennom hele testen. Testvisningen viser effekt i watt. Den røde verdien viser aktuell effekt, og den hvite verdien viser beregnet måleffekt. Prøv å holde deg tett opp til målet, og sørg for at du holder deg på samme effektnivå gjennom hele testen. Hvis du setter ned farten, blir resultatet mindre pålitelig.
  9. Testfasen avsluttes når den forhåndsdefinerte tiden er utløpt.

Vi anbefaler at du gjennomfører nedtrappingsfasen etter testen.

Testresultater

Testsammendraget viser FTP-verdien din, som presenterer effekt i watt, makspuls og maksimalt oksygenopptak, kjent som VO2max. Du kan vise det siste resultatet ditt under Tester > Sykkeltest > Siste resultat.

Hvis du deler FTP på vekten til syklisten, får du en sammenlignbar verdi kalt effekt-til-vekt-forhold – som kan sammenlignes med andre syklister av samme kjønn. Jo mer effekt du produserer i forhold til hvor mye du veier, jo bedre blir effekt-til-vekt-forholdet. Dette sier noe om din aerobe kondisjon. Vi bruker en forenklet resultattabell med åtte inndelinger, fra utrent til verdensklasse, når vi gir tilbakemelding basert på effekt-til-vekt-forholdet ditt.

I den første testen sammenlignes resultatet ditt med andre syklister av samme kjønn som deg. Når du gjentar testen, sammenlignes resultatet med de forrige resultatene, og tilbakemeldingene på testen er også basert på dem.

Hvis du vil bruke Ytelsestest for sykling til å spore fremgang og velge rett treningsintensitet, anbefaler vi at du gjentar den maksimale testen hver tredje måned for å holde alle treningssonene oppdatert.

Merk at for å oppdatere treningssoner og makspuls må du synkronisere resultatene med Flow-appen. Når du åpner Flow-appen etter synkronisering, blir du bedt om å oppdatere verdiene dine. Sportsprofilinnstillingene for alle former for sykkelaktiviteter vil bli oppdatert med de nye verdiene.

Detaljert analyse i Flow-nettjenesten og -appen

Husk å synkronisere testresultatene dine med Polar Flow. For å hjelpe deg med langvarig oppfølging har vi samlet alle testdata på ett sted i Polar Flow-nettjenesten. På Tester-siden kan du se alle tester du har gjennomført, og sammenligne resultatene. Du kan se fremgang over tid, og det er enkelt å legge merke til endringer i ytelse.