Forholdsregler

Polar-produktene (treningsenheter, aktivitetsmålere og tilbehør) er utviklet for å vise nivået av fysiologisk belastning og restitusjon i løpet av og etter en treningsøkt. Polar-treningsenhetene og -aktivitetsmålerne måler pulsen og/eller registrerer aktiviteten din. Polar-treningsenheter med integrert GPS viser hastighet, distanse og stedsinformasjon. Med kompatibelt tilleggsutstyr fra Polar kan treningsenheter fra Polar vise hastighet og distanse, stegfrekvens, posisjon og effekt. Gå til www.polar.com/en/products/accessories for å se en fullstendig liste over kompatibelt tilbehør. Polar-treningsenheter med barometrisk trykksensor måler høyde og andre variabler. Den er ikke beregnet til annen bruk. Polar-treningsenheter bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell nøyaktighet.

Forstyrrelser under trening

Elektromagnetisk forstyrrelse og treningsutstyr

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av elektrisk utstyr. WLAN-basestasjoner kan også forårsake forstyrrelser når du trener med treningsenheten. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger eller feil.

Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, kan forårsake forstyrrelser. For å løse disse problemene kan du prøve følgende:

 1. Fjern pulssensorstroppen fra brystet, og bruk treningsutstyret på vanlig måte.
 2. Flytt på treningsenheten til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser.
 3. Ta på deg pulssensorstroppen igjen og hold treningsenheten i dette støyfrie området så mye som mulig.

Hvis treningsenheten fortsatt ikke fungerer med treningsutstyret, kan det være at det avgir for mye elektrisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig.

Helse og trening

Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefaler vi at du svarer på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner treningen.

 • Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?
 • Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?
 • Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?
 • Har du tidligere hatt pusteproblemer?
 • Har du symptomer på noen sykdom?
 • Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?
 • Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?
 • Røyker du?
 • Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intensitet.

Obs! Hvis du bruker pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet, kan du bruke Polar-produkter. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr. Hvis du er i tvil, eller du opplever uvanlige symptomer mens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle.

Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i Tekniske spesifikasjoner. Hvis du får hudreaksjoner, må du slutte å bruke produktet og oppsøke lege. Informer også Polar Kundeservice om hudreaksjonen din. For å unngå at huden din reagerer på pulssensoren kan du bære den utenpå en skjorte, men fukt skjorten godt under elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil.

Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av fargen smitter av overflaten på pulssensoren eller reimen og setter flekker på lyse klær. Den kan også forårsake at klær mister mørkere farge, noe som kan føre til flekker på treningsenheter i lysere farger. For å bevare gløden til lysere treningsenheter i årene som kommer, må du passe på at klærne du bruker mens du trener, ikke smitter fargen sin. Hvis du bruker parfyme, fuktighetskrem, solkrem eller insektmiddel på huden, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med treningsenheten eller pulssensoren. Hvis du trener i kalde omgivelser (–20 °C til –10 °C) anbefaler vi at du fester treningsenheten under jakkeermet, direkte på huden.

Advarsel – Oppbevar batterier utenfor barns rekkevidde

Polar pulssensorer (for eksempel H10 og H9) inneholder et knappcellebatteri. Hvis et knappcellebatteri svelges, kan det forårsake alvorlige indre brannskader i løpet av kun 2 timer og føre til død. Hold nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde. Hvis batterihuset ikke kan lukkes forsvarlig, må du slutte å bruke produktet og holde det utenfor barns rekkevidde. Hvis du tror at batteriene kan være svelget eller befinne seg inne i en del av kroppen, må du søke akutt legehjelp.

Sikkerheten din er viktig for oss Formen på Polar løpesensor med Bluetooth® Smart er utformet for å minimere sjansen for at den skal feste seg i noe. Vær allikevel varsom når du løper med løpesensoren i naturen.