Training Load Pro

Uus funktsioon Training Load Pro™ annab ülevaate sellest, millist pingutust treening sinu kehalt nõuab, ja aitab mõista, kuidas see mõjutab su sooritust. Training Load Pro arvutab sinu kardiovaskulaarsele süsteemile välja treeningkoormuse taseme ehk kardiokoormuse ning tajutud koormuse abil saad hinnata, kui suurt pingutust sa ise tajud. Training Load Pro arvutab treeningkoormuse taseme välja ka luu- ja lihaskonnale (lihaskoormus). Kui sa tead, millise pinge all iga organsüsteem on, saad oma treeninguid optimeerida, tegeledes õigel ajal õige organsüsteemiga.

Kardiokoormus

Kardiokoormus arvutatakse treeninguimpulsina (TRIMP), mis on üldtunnustatud ja teaduslikult tõestatud meetod treeningkoormuse mõõtmiseks. Kardiokoormuse väärtus näitab, millist koormust avaldas treening sinu kardiovaskulaarsele süsteemile. Mida suurem on kardiokoormuse väärtus, seda suuremat koormust treening sinu kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas. Kardiokoormus arvutatakse pärast igat treeningut sinu südame löögisageduse andmete ja treeningukorra kestuse põhjal.

Tajutud koormus

Sinu subjektiivne hinnang on oluline vahend treeningkoormuse hindamiseks kõikide spordialade puhul. Tajutud koormus on väärtus, milles võetakse arvesse treeningu kestust ja sinu subjektiivset hinnangut treeningukorra raskusastme kohta. Selle arvutamisel kasutatakse pingutuse subjektiivse tunnetuse määra (Rate of Perceived Exertion, RPE), mis on subjektiivse treeningkoormuse mõõtmise teaduslikult tunnustatud meetod. RPE-skaala kasutamine on eriti kasulik spordialadel, kus treeningkoormuse mõõtmisel ainuüksi südame löögisageduse alusel on omad piirangud, näiteks jõutreeningul.

Tajutud koormuse väärtuse saamiseks hinda oma treeningut Flow' mobiilirakenduses. Saad anda oma hinnangu skaalal 1–10, kus 1 tähistab väga-väga kerget treeningu ja 10 maksimaalset pingutust.

Lihaskoormus

Lihaskoormuse väärtus näitab, kui suurt koormust said treeningu käigus lihased. Lihaskoormuse näitaja aitab sul mõõta treeningkoormust intensiivsete jooksutreeningute, sealhulgas lühikeste intervallide, sprindi ja mäkketõusu puhul, kui su südame löögisagedusel pole piisavalt aega intensiivsuse muutustele reageerida.

See näitab, kui palju mehaanilist tööd (kJ) tegi sinu keha jooksu- või jalgrattatreeningu ajal. See kajastab sinu energiaväljundit, mitte energiasisendit, mis kulus jõupingutuse tegemiseks. Üldiselt on nii, et mida paremas vormis sa oled, seda tõhusam on energia sisendi ja väljundi suhe. Lihaskoormus arvutatakse treeningu võimsuse ja kestuse põhjal. Jooksmise puhul võetakse arvesse ka sinu kehakaalu.

Lihaskoormus arvutatakse sinu võimsuseandmete põhjal, nii et saad lihaskoormuse väärtuse oma jooksutreeningute kohta. Jalgrattatreeningutel vajad eraldi jalgrattasõidu võimsusandurit.

Üksiku treeningukorra treeningkoormus

Üksiku treeningukorra treeningkoormus kuvatakse treeningukorra kokkuvõttes nii sinu kellas kui ka Flow' rakenduses ja võrguteenuses.

Saad iga mõõdetud treeningkoormuse kohta absoluutse arvväärtuse. Mida suurem on väärtus, seda suuremat koormust treening sinu kehale avaldas. Lisaks saad täppskaalal visuaalse tõlgenduse ja sõnalise kirjelduse selle kohta, kui suur oli treeningkoormus, võrreldes viimase 90 päeva keskmise treeningkoormusega.

Täppskaala ja sõnalised kirjeldused muutuvad vastavalt sinu edusammudele: mida rohkem sa treenid, seda suuremaid koormusi talud. Kui sinu füüsiline võimekus ja koormustaluvus paranevad, võib treeningkoormus, mis paar kuud tagasi oli väärt kolme täppi (keskmine), vastata hiljem vaid kahele täpile (väike). Selline muutlik skaala kajastab tõsiasja, et sama tüüpi treeningud võivad sinu hetkeseisundist sõltuvalt mõjuda sinu kehale erinevalt.

Väga suur

Suur

Keskmine

Väike

Väga väike

Pingutus ja taluvus

Lisaks üksikute treeningute kardiokoormusele mõõdab uus funktsioon Training Load Pro ka sinu lühiajalist kardiokoormust (pingutus) ja pikaajalist kardiokoormust (taluvus).

Pingutus näitab, kui palju oled end hiljuti treeningutel pingutanud. See näitab sinu viimase seitsme päeva keskmist päevakoormust.

Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks.See näitab sinu viimase 28 päeva keskmist päevakoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb pikema aja vältel treeningkoormust aeglaselt suurendada.

Kardiokoormuse olek

Kardiokoormuse olek võrdleb pingutust taluvusega ja selgitab selle põhjal välja, kas treenid kardiokoormuse mõttes liiga vähe, säilitavalt, arendavalt või liiga palju. Sinu oleku põhjal antakse sulle ka individuaalset tagasisidet.

Kardiokoormuse olekuga hinnatakse, millist mõju avaldavad treeningud sinu kehale ja kuidas see omakorda mõjutab sinu edusamme. Teadmine, kuidas varasemad treeningud mõjutavad sinu tänast sooritusvõimet, aitab sul treeningumahtu kontrolli all hoida ja optimeerida erineva intensiivsusega treeningute ajastamist. Nähes, kuidas su kardiokoormuse olek pärast treeningut muutub, mõistad, kui suurt koormust treeningukord sinu kehale avaldas.

Kardiokoormuse olek sinu kellas

Kardiokoormuse oleku kellakuvale navigeerimiseks kasuta kellaaja vaates nuppe ÜLES ja ALLA.

 1. Kardiokoormuse oleku graafik
 2. Kardiokoormuse olek

  Ülekoormus (tavalisest palju suurem koormus): 

  Arendav (aeglaselt suurenev koormus)

  Säilitav (tavalisest pisut väiksem koormus)

  Alatreening (tavalisest palju väiksem koormus)

 3. Kardiokoormuse oleku arvväärtus (= pingutus jagatud taluvusega.)
 4. Pingutus
 5. Taluvus
 6. Kardiokoormuse oleku sõnaline kirjeldus

Pikaajaline analüüs Flow' rakenduses ja võrguteenuses

Flow' rakenduses ja võrguteenuses saad jälgida, kuidas su kardiokoormus aja jooksul kujuneb ja kuidas see on viimase nädala või viimaste kuude jooksul varieerunud. Kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Flow' rakenduses puuduta nädala kokkuvõttes (kardiokoormuse oleku moodul) või treeningu kokkuvõttes (Training Load Pro moodul) kolme vertikaalse punkti ikooni.

Kardiokoormuse oleku ja kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Flow' võrguteenuses ava Edusammud > Kardiokoormuse aruanne.

Punased tulbad illustreerivad sinu treeningute kardiokoormust. Mida kõrgem on tulp, seda suuremat koormust treening sinu kardiovaskulaarsele süsteemile avaldas.

Taustavärvid näitavad, kui suur oli treeningkoormus, võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga, nagu viie täpi skaala ja sõnalised kirjeldused (väga väike, väike, keskmine, suur, väga suur).

Pingutus näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud sinult nõudnud. See näitab sinu viimase seitsme päeva keskmist kardiokoormust.

Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks. See näitab su viimase 28 päeva keskmist kardiokoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb treeningkoormust pikema aja vältel aeglaselt suurendada.

Lisateavet funktsiooni Polar Training Load Pro kohta leiad sellest põhjalikust juhendist.