Teekonnajuhised

Teekonnajuhiste funktsioon juhatab sind nii mööda neid teekondi, mille oled ise eelnevate treeningute jooksul salvestanud, kui ka mööda neid teekondi, mille oled Flow' rakendusse importinud kolmanda poole teenusest nagu komoot või Strava. Saad GPX- või TCX-failivormingus teekonnafaile importida ka otse rakendusse Flow.

Saad minna teekonna alguspunkti, teekonna lõpp-punkti või teekonna lähimasse punkti (teekonna keskpunkti). Kõigepealt juhatab kell sind teekonna alustamiseks valitud punkti. Seejärel juhatab kell sind teekonna lõpuni ja jälgib, et sa teelt kõrvale ei kalduks. Lihtsalt järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ekraani allosas näed, kui palju maad on teekonna lõpuni veel jäänud.

Teekonna- ja kõrguseprofiilid

Pärast teekonna valimist kuvatakse teekonna ülevaade ja kõrguseprofiil. See aitab sul saada aru, mis teekonnaga on tegu ning mida oma treeningukorralt oodata.

Plaanitud teekondade kogutõus ja -laskumine

Plaanitud teekonna alustamisel kuvatakse sinu teekonna kogutõus ja -laskumine. Teekonda läbides värskendatakse tõusu/laskumise väärtusi ning sulle kuvatakse alati teekonnal veel jäänud kogutõus ja -laskumine. Samuti kuvatakse praegune tõusu-/laskumisnurk. Tead igal ajal täpselt, kus sa oled ja kui palju sul on veel minna.

Plaanimata teekonnale minnes kuvatakse sulle eelmise kilomeetri tõus ja laskumine ning ka sinu praegune tõusu-/laskumisnurk.

Saad komooti abil kavandada kaardil üksikasjalikud teekonnad ja importida need Flow' kaudu oma kella.

Teekonna lisamine kella

Teekonna lisamiseks kella pead selle salvestama Flow' võrguteenuses või rakenduses ja sünkroonima selle oma kellaga. Lisateavet saad vaadata jaotisest LEMMIKUTE JA TREENINGU EESMÄRKIDE HALDAMINE POLAR FLOW'S.

Teekonnajuhistega treeningukorra alustamine

  1. Vali spordiprofiil, mida soovid kasutada, ja kiirmenüüsse sisenemiseks vajuta treeningu valikurežiimis nuppu VALGUS.
  2. Vali loendist Teekonnad ja seejärel vali teekond, mida soovid läbida.
  3. Kui soovid, saad lisada süsivesiku meeldetuletuse või joogi meeldetuletuse, ning siis vajuta nuppu Start.
  4. Vali punkt, kust soovid teekonda alustada: alguspunkt, teekonna keskpunkt, teekonna lõpp-punkt vastassuunas või teekonna keskpunkt vastassuunas.
  5. Püsi treeningu valikurežiimis, kuni kell on leidnud su südame löögisageduse ja GPS-satelliitide signaalid, ning alusta oma treeningukorda nupu OK vajutamisega. Enne treeningukorra alustamist võidakse sul paluda kompass kalibreerida. Sel juhul järgi kella kalibreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  6. Sinu kell juhatab sind teekonnale. Kui oled kohal, kuvatakse tekst Teekonna algus leitud ja saad alustada teekonna läbimist.

Kui oled jõudnud teekonna lõpp-punkti, kuvatakse ekraanil tekst Jõuti teekonna lõpp-punkti.

Suurendus ja vähendus

Saad oma teekonda suurendada või vähendada. Vajuta nuppu OK ja vali Suurenda/vähenda ning siis reguleeri teekonnavaadet nuppudega + ja -.

Teekonna muutmine käigu pealt

Saad treeningukorra jooksul aktiveerida ka mõne muu teekonna.

  1. Vajuta treeningukorra peatamiseks nuppu TAGASI ja kiirmenüüsse sisenemiseks nuppu VALGUS.
  2. Vali Teekonnad; siis küsib kell: Kas soovid teekonda muuta?, sina vali Jah ning vali loendist teekond.
  3. Kui see on tehtud, vali Start.