Rutevejledning

Funktionen til rutevejledning fører dig langs ruter, du har målt i tidligere træningspas, eller ruter, du har importeret i Flow fra en tredjepartstjeneste som f.eks. komoot eller Strava. Du kan også importere rutefiler direkte i Flow i GPX- eller TCX-filformat.

Du kan vælge at gå til rutens startpunkt, rutens slutpunkt eller til det nærmeste punkt på ruten (midt på ruten). Dit ur viser dig først hen til dit valgte startpunkt på ruten. Når du er på ruten, vejleder uret dig hele vejen og holder dig på sporet. Bare følg vejledningen på displayet. Nederst på displayet kan du se, hvor stor en distance du har tilbage.

Rute- og højdeprofiler

Når du har valgt en rute, får du vist en oversigt over ruten samt rutens højdeprofil. Dette hjælper dig med at identificere, hvilken rute det er, og hvad du kan forvente af dit træningspas.

Samlet opstigning og nedstigning for planlagte ruter

Når du starter en planlagt rute, kan du se den samlede opstigning og nedstigning på ruten. I løbet af ruten vil værdierne for opstigning/nedstigning blive opdateret, og du kan altid se den samlede opstigning og nedstigning, der mangler på ruten. Du vil også se din aktuelle hældning for opstigning/nedstigning. Du vil altid vide, præcis hvor du er, og hvor meget du mangler.

Når du udfører en uplanlagt rute, kan du se opstigning og nedstigning for de forrige kilometer samt din nuværende hældning for opstigning/nedstigning.

Du kan bruge komoot til at planlægge detaljerede ruter på kort og overføre ruterne til dit ur via Flow.

Sådan føjes en rute til uret

For at føje en rute til uret skal den være gemt som en favorit i Flow-webtjenesten eller -appen, og du skal synkronisere den til uret. Du kan få flere oplysninger ved at se ADMINISTRER FAVORITTER OG TRÆNINGSMÅL I POLAR FLOW.

Start et træningspas med rutevejledning

  1. Vælg den sportsprofil, du vil bruge, og tryk på knappen LYS i førtræningsvisning for at åbne hurtigmenuen.
  2. Vælg Ruter fra listen, og vælg derefter den rute, du vil følge.
  3. Tilføj evt. en påmindelse om kulhydrater eller påmindelse om væske, og vælg derefter Start.
  4. Vælg, hvor du vil starte ruten: Startpunkt, Midt på ruten, Slutpunkt i modsat retning eller Midt på ruten i modsat retning.
  5. Gå ikke væk fra førtræningsvisningen, før uret har fundet din puls og GPS-satellitsignalerne, og start dit træningspas ved at trykke på OK. Du bliver muligvis bedt om at kalibrere kompasset, inden du starter træningspasset. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne på displayet for at kalibrere det.
  6. Dit ur viser dig vej til ruten. Rutens start fundet vises, når du når derhen. Så er du klar til at starte.

Rutens slutpunkt nået vises, når du er færdig.

Zoom

Zoom ind eller ud på ruten. Tryk på OK, og vælg Zoom ind/ud, og brug derefter knapperne + og - til at justere rutevisningen.

Skift hurtigt rute

Skift til en anden rute under dit træningspas.

  1. Tryk på TILBAGE for at sætte dit træningspas på pause, og tryk på LYS-knappen for at gå til hurtigmenuen.
  2. Vælg Ruter, uret spørger derefter Vil du ændre din rute?, vælg Ja, og vælg en rute fra listen.
  3. Vælg Start, når du er klar.