Průvodce trasou

Funkce průvodce trasou vás vede po trasách, které jste zaznamenali při předchozích trénincích, nebo po trasách, které jste do služby Flow importovali ze služby třetí strany, jako je například komoot nebo Strava. Soubory tras můžete do služby Flow importovat také přímo ve formátu GPX nebo TCX.

Můžete si vybrat, zda chcete jet do výchozího bodu trasy, koncového bodu trasy nebo do nejbližšího bodu na trase (uprostřed trasy). Nejdříve vás hodinky navedou do zvoleného výchozího bodu trasy. Jakmile budete na trase, vaše hodinky vás povedou celou cestu a budou vás udržovat na trase. Jednoduše postupujte podle navigace na displeji. V dolní části displeje uvidíte, jaká vzdálenost vám ještě zbývá.

Profily tras a převýšení

Po výběru trasy se zobrazí přehled trasy a její výškový profil. To vám pomůže lépe identifikovat jednotlivé trasy a připravit se na to, co můžete od tréninku očekávat.

Celkové stoupání a klesání plánovaných tras

Při zahájení plánované trasy se zobrazí její celkové stoupání a klesání. Během pohybu po trase se hodnoty stoupání a klesání aktualizují a zobrazuje se celkové stoupání a klesání, které na trase ještě zbývá. Můžete zobrazit také aktuální sklon stoupání/klesání. Vždy budete přesně vědět, kde se nacházíte a kolik vám ještě zbývá.

Při neplánované trase uvidíte stoupání a klesání za předchozí kilometr a také aktuální sklon stoupání/ klesání.

Pomocí aplikace komoot můžete plánovat podrobné trasy na mapách a přenášet je do hodinek prostřednictvím služby Flow.

Přidání trasy do hodinek

Chcete-li trasu přidat do hodinek, musíte ji uložit jako oblíbenou ve webové službě nebo aplikaci Flow a synchronizovat ji s hodinkami. Další informace viz SPRÁVA OBLÍBENÝCH TRAS A TRÉNINKOVÝCH CÍLŮ V APLIKACI POLAR FLOW.

Zahájení tréninku s průvodcem trasou

  1. Vyberte sportovní profil, který chcete použít, a v předtréninkovém režimu stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do rychlé nabídky.
  2. Vyberte možnost Trasy a následně vyberte ze seznamu, kterou trasu chcete použít.
  3. Pokud chcete, přidejte připomenutí doplnění cukrů nebo připomenutí doplnění tekutin a poté zvolte Zahájit.
  4. Vyberte, kde chcete trasu zahájit: Z výchozího bodu trasy, Z bodu na trase, Z konc. bodu v opač. směru nebo Z bodu na trase v opač. směru.
  5. Počkejte v předtréninkovém režimu, dokud hodinky nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a nezachytí satelitní signál GPS, a poté spusťte trénink stisknutím tlačítka OK. Před zahájením tréninku můžete být vyzváni ke kalibraci kompasu. V takovém případě postupujte podle pokynů na displeji.
  6. Vaše hodinky vás po trase povedou. Až dosáhnete výchozího bodu, zobrazí se zpráva Výchozí bod trasy nalezen a vy budete připraveni vyrazit.

Na konci trasy se zobrazí zpráva Dosažen konec trasy.

Zvětšení/zmenšení

Umožňuje změnu měřítka zobrazené trasy. Stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost Zvětš./Zmenš.. Poté pomocí tlačítek + nastavte požadované měřítko zobrazení trasy.

Změna trasy během tréninku

Během tréninku můžete přepnout na jinou trasu.

  1. Stisknutím tlačítka ZPĚT pozastavte trénink a poté stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ přejděte do rychlé nabídky.
  2. Zvolte Trasy. Hodinky se vás zeptají: Chcete změnit trasu?. Zvolte Ano a vyberte trasu ze seznamu.
  3. Jakmile budete připraveni, klepněte na Zahájit.