Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

 1. Tag på dig din klocka och dra åt armbandet.
 2. Gå in i förträningsläge genom att trycka på TILLBAKA för att öppna huvudmenyn och välja Starta träningen

  Från förträningsläget kan du öppna snabbmenyn genom att trycka på ikonen för snabbmeny . Alternativen som visas i snabbmenyn beror på den sport du har valt och huruvida du använder GPS.

  Du kan till exempel välja ett favoritträningsmål du vill använda och lägga till timers till dina träningsvyer. För mer information, se Snabbmenyn.

  När du valt återgår klockan till förträningsläge.

 3. Bläddra till din önskade sport.
 4. Stanna i förträningsläget tills klockan har hittat din puls och GPS-signalerna (om detta är tillämpligt för din sport) för att vara säker på att dina träningsdata är korrekta. Fånga GPS-satellitsignaler genom att gå utomhus och bort från höga byggnader och träd. Håll din klocka stilla med displayen uppåt och undvik att trycka på klockan när den söker efter GPS-signal.

  Om du har länkat en valfri Bluetooth-sensor med din klocka börjar klockan automatiskt också söka efter sensorsignalen.

  Cirkeln runt GPS-ikonen blir grön när GPS-signalen har hittats. Klockan meddelar dig med en vibration.

  Klockan har hittat din puls när din puls visas.

  När du använder en pulssensor från Polar som är länkad med din klocka, använder klockan automatiskt den anslutna sensorn för att mäta din puls under träningspasset. En blå cirkel runt pulssymbolen anger att din klocka använder den anslutna sensorn för att mäta din puls.

 5. När alla signaler har hittats trycker du på displayen för att börja registrera träningen.

Se Under träning för mer information om vad du kan göra med din klocka under träning.

Starta ett planerat träningspass

Du kan planera din träning och skapa detaljerade träningsmål i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webbtjänsten och synkronisera dem till din klocka.

Starta ett planerat träningspass, som schemalgts för den aktuella dagen:

 1. Gå till förträningsläge genom att först trycka på knappen TILLBAKA och sedan på Starta träningen.
 2. Du blir uppmanad att starta ett träningsmål som du har schemalagt för dagen.

 3. Tryck på ikonen grön bock för att visa målinformationen.
 4. Tryck på Starta för att återgå till förträningsläge och välj den sportprofil som du vill använda.
 5. När klockan har hittat alla signaler, tryck på displayen. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Din klocka ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål. Se Under träning för mer information.

 

Dina planerade träningsmål kommer också att inkluderas i FitSpark träningsförslag.