Du är här: Träning > Under träning

Under träning

Bläddra genom träningsdisplayerna

Under träning kan du bläddra mellan träningsdisplayerna genom att svepa displayen åt vänster eller höger. Observera att tillgängliga träningsvyer och informationen du ser i träningsvyerna beror på vilken sport du har valt och på redigeringar du har gjort av den valda sportprofilen.

Du kan lägga till sportprofiler i din klocka och ange inställningarna för varje sportprofil i Polar Flow-appen och -webbtjänsten. Du kan skapa skräddarsydda träningsvyer för varje sport du utför och välja vilka data du vill följa under dina träningspass. Mer information finns i Sportprofiler i Flow.

Dina träningsvyer kan till exempel ha följande information:

Din puls och ZonePointer för puls

Sträcka

Träningstid

Tempo/hastighet

Din puls och ZonePointer för puls

Träningstid

Kalorier

Fallmeter

Din aktuella höjd

Höjdmeter

Maxpuls

Pulsdiagram och din aktuella puls

Snittpuls

Klocktid

Träningstid

Bakgrundsbelysning alltid på under träning: Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att dra ner menyn Snabbinställningar. Tryck på ikonen Bakgrundsbelysning för att välja Alltid på eller Automatisk. När Alltid på har valts är klockdisplayen tänd under träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning går som standard tillbaka till automatisk när du har avslutat träningspasset. Observera att valet Alltid På gör att batteriet förbrukas mycket snabbare än standardinställningen.

Ställ in timer

Innan du kan använda timer under träning måste du lägga till timers till dina träningsvyer. Du kan göra detta antingen genom att ställa in timervy för ditt aktuella träningspass i Snabbmenyn eller genom att lägga till timers till träningsvyerna för sportprofilen i sportprofilinställningarna i Flow-webbtjänsten och synkronisera inställningar till din klocka.

Se Sportprofiler i Flow för mer information.

 

Intervalltimer

Om du ställer in timervyn för ditt träningspass från Snabbmenyn, börjar timern när du startar träningspasset. Du kan stoppa timern och starta en ny timer i enlighet med anvisningarna nedan.

Om du har lagt till timern i träningsvyerna för den sportprofil du använder kan du starta timern på följande vis:

 1. Bläddra till vyn Intervalltimer och tryck på och håll in displayen i 3 sekunder. Tryck på Startaför att använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer i Ställ in intervalltimer.
 2. Välj Tidsbaserad eller Distansbaserad: Tidsbaserad: Ange mintuer och sekunder för timern och tryck på . Distansbaserad: Ställ in distans för timern och tryck på .
 3. Ställ in ytterligare en timer? visas. Ställ in ytterligare en timer genom att trycka på Starta.
 4. Tryck på Starta när du är klar för att starta intervalltimern. I slutet av varje intervall meddelar klockan dig genom att vibrera.

Stoppa timern genom att trycka på och hålla in displayen i 3 sekunder och trycka på Stoppa timer.

Nedräkningstimer

Om du ställer in timervyn för ditt träningspass från Snabbmenyn, börjar timern när du startar träningspasset. Du kan stoppa timern och starta en ny timer i enlighet med anvisningarna nedan.

Om du har lagt till timern till träningsvyerna för den sportprofil du använder startar du timern på följande vis:

 1. Bläddra till vyn nedräkningstimer och tryck på och håll in displayen i 3 sekunder.
 2. Tryck på Starta för att använda en timer som tidigare ställts in eller välj Ställ in nedräkningstimer för att ställa in en ny nedräkningstid. Tryck på Starta när du är klar för att starta nedräkningstimern.
 3. I slutet av nedräkningen meddelar klockan dig genom att vibrera. Om du vill starta om nedräkningstimern trycker du på och håller in displayen i 3 sekunder och trycker på Starta.

Inställningar för automatisk varvtid

I inställningarna för sportprofiler i Polar Flow-appen eller -webbtjänsten ställer du in Auto.varvtid till Varvsträcka eller Varvtid. Om du väljer Varvsträcka ska du ställa in sträckan som varje varvtid tas efter. Om du väljer Varvtid ska du ställa in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras.

Träna med ett mål

Om du har skapat ett snabbmål baserat på tid, sträcka eller kalorier i Flow-appen eller -webbtjänsten och synkroniserat det till din klocka, får du följande vy för träningsmål som första standardträningsvy:

Om du har skapat ett mål baserat på tid eller distans kan du se hur mycket av ditt mål som fortfarande återstår innan du når det.

ELLER

Om du har skapat ett mål baserat på kalorier kan du se hur många kalorier av ditt mål som du fortfarande måste bränna innan du når det.

Om du har skapat ett träningsmål i faser i Flow-appen eller -webbtjänsten och synkroniserat målet till din klocka, får du följande vy för träningsmål som första standardträningsvy:

 • Beroende på vald intensitet kan du se din puls eller hastighet/tempo och den nedre och övre gränsen för puls eller hastighet/tempo för den aktuella fasen.
 • Fasnamn och fasnummer/totalt antal faser
 • Avverkad tid/distans hittills
 • Tids-/distansmål för aktuell fas

Dina planerade träningsmål kommer också att inkluderas i FitSpark träningsförslag.

Se Planera din träning för anvisningar om hur du skapar träningsmål.

Ändra fas under ett träningspass med faser

Fasen ändras automatiskt när du har avslutat en fas. Klockan meddelar dig genom att vibrera när fasen ändras.

Meddelanden

Om du tränar utanför de planerade pulszonerna eller hastighets-/tempozonerna, varnar din klocka dig med en vibration.