Du är här: Träning > Snabbmeny

Snabbmeny

Du kan öppna snabbmenyn genom att trycka på ikonen för snabbmeny från förträningsläge och under ett träningspass när det är pausat.

Alternativen som visas i snabbmenyn beror på den sport du har valt och huruvida du använder GPS.

 

Träningsförslag:

Träningsförslag visar de dagliga FitSpark-träningsförslagen.

 

Bassänglängd:

När du använder profilen Simning/Bassäng är det viktigt att du ställer in rätt bassänglängd, eftersom det påverkar beräkning av tempo, distans och simtag samt din SWOLF-poäng. Tryck på Bassänglängd för att öppna inställningen Bassänglängd och ändra vid behov den bassänglängd som tidigare ställts in. Standardlängderna är 25 meter, 50 meter och 25 yards, men du kan också ställa in den manuellt till en anpassad längd. Den minsta längd som kan ställas in är 20 meter/yards.

Inställningen av bassänglängd finns bara tillgänglig från förträningsläget i snabbmenyn.

  Favoriter:

I Favoriter hittar du träningsmål som du har sparat som favoriter i Flow-webbtjänsten, och synkat med din klocka. Välj ett favoritträningsmål du vill använda. När du valt återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset.

Mer information finns i Favoriter.

 

Intervalltimer:

Du kan ställa in tid och/eller distans baserat på intervalltimers för att ta tid på aktivitets- och återhämtningsfaser i dina intervallträningspass.

Om du vill lägga till intervalltimer till dina träningsvyer för passet väljer du Timer för detta träningspass > . Du kan använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer genom att återgå till snabbmenyn och välja Intervalltimer > Ställ in timer:

  1. Välj Tidsbaserad eller Distansbaserad: Tidsbaserad: Ange mintuer och sekunder för timern och tryck på ikonen grön bock. Distansbaserad: Ställ in distans för timern och tryck på ikonen grön bock. Ställ in ytterligare en timer? visas. Ställ in ytterligare en timer genom att trycka på ikonen grön bock.
  2. När du är klar återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset. Timern startar när du startar träningspasset.

Se Under träning för mer information.

  Nedräkningstimer:

Om du vill lägga till nedräkningstimer till dina träningsvyer för passet väljer du Timer för detta träningspass > . Du kan använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer genom att återgå till snabbmenyn och välja Nedräkningstimer > Ställ in timer: Ställ in nedräkningstiden och tryck på ikonen grön bock för att bekräfta. När du är klar återgår klockan till förträningsläge där du kan starta träningspasset. Timern startar när du startar träningspasset.

Se Under träning för mer information.

När du väljer ett träningsmål för ditt träningspass är alternativen Favoriter och Träningsförslag strukna i snabbmenyn. Detta beror på att du bara kan välja ett mål för passet. Om du vill ändra mål väljer du det strukna alternativet, och då kommer du att bli tillfrågad om du vill ändra mål. Bekräfta ett annat mål genom att trycka på ikonen grön bock.