Du är här: Komma igång > Snabbinställningsmenyn

Snabbinställningar

Snabbinställningsmenyn

Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att dra ner menyn Snabbinställningar. Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom och trycka på alternativen larm, skärmlås, stör ej-funktionen eller flygläget:

  • Larm: Tryck på larmikonen för att justera larminställningar.
  • Skärmlås: Tryck på skärmlåsikonen för att aktivera skärmlås. Tryck på TILLBAKA-knappen i 2 sekunder för att låsa upp skärmen.
  • Stör ej: Tryck på stör ej-ikonen för att aktivera den och tryck igen för att stänga av den. När stör ej är aktiverad får du inga notiser eller ringsignaler. Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.
  • Flygläge: Tryck på ikonen flygläge för att aktivera det och tryck igen för att stänga av det. I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Batteristatusikonen visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet.

Under träning
  • Bakgrundsbelysning: Tryck på ikonen Bakgrundsbelysning för att välja Alltid på eller Automatisk. När Alltid på har valts är klockdisplayen tänd under träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning återställs automatiskt till automatisk när du har avslutat träningspasset. Observera att valet Alltid På gör att batteriet förbrukas mycket snabbare än standardinställningen.
  • Skärmlås: Tryck på skärmlåsikonen för att aktivera skärmlås. Tryck på TILLBAKA-knappen i 2 sekunder för att låsa upp skärmen.