Jesteś tutaj: Polar Flow > Planowanie treningu

Planowanie treningu

Możesz planować treningi i tworzyć osobiste cele treningowe w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym Polar Flow.

Tworzenie planu treningowego za pomocą Plannera sezonu

Planer Sezonu w serwisie internetowym Flow to doskonałe narzędzie do tworzenia spersonalizowanego planu treningowego. Niezależnie od Twojego celu treningowego Polar Flow pomaga stworzyć kompletny plan pomagający osiągnąć ten cel. Planner sezonu znajduje się w części Programy w serwisie Polar Flow.

Polar Flow for Coach to darmowa zdalna platforma treningowa pozwalająca na zaplanowanie każdego szczegółu treningu, od planu na cały sezon po poszczególne sesje treningowe.

Tworzenie celu treningowego w aplikacji Polar Flow i serwisie Flow

Pamiętaj, że cele treningowe muszą być zsynchronizowane z zegarkiem za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow przed ich rozpoczęciem. W czasie treningu zegarek podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel.

Tworzenie celu treningowego w serwisie Polar Flow:

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. W oknie Dodaj cel treningowy wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalnie).

Wybierz typ celu treningowego spośród następujących opcji:

Docelowy czas trwania

Ustaw docelowy czas realizacji celu w godzinach i minutach.

 1. Wybierz Czas trwania.
 2. Wprowadź czas trwania.
 3. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Docelowy dystans

Ustaw docelowy dystans w kilometrach lub milach.

 1. Wybierz Dystans.
 2. Wprowadź dystans.
 3. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Docelowa liczba kalorii

Ustaw docelową liczbę kalorii, jakie chcesz spalić podczas sesji treningowej.

 1. Wybierz Kalorie.
 2. Wprowadź liczbę kalorii.
 3. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Docelowy interwał

Ustaw docelowy interwał. Sesja treningowa składająca się na przemian z faz o wysokiej intensywności oraz okresów regeneracji pozwala zwiększyć wydolność organizmu.

 1. Wybierz Interwał.
 2. Jeśli chcesz, kliknij Powtarzaj fazy, aby odblokować domyślny interwał docelowy.
  Możesz edytować każdą fazę, klikając ikonę długopisu po prawej: Wpisz nazwę dla każdej fazy w polu Nazwa i określ ich Czas trwania/Dystans. Zdecyduj, czy kolejne fazy mają być rozpoczynane Ręcznie bądź Automatycznie, a następnie Wybierz intensywność. Następnie kliknij Dalej. Możesz edytować zapisane fazy po kliknięciu ikony długopisu.
 3. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Trening interwałowy

Możesz podzielić swoją sesję treningową na fazy i ustalić dla nich różne czasy, a także intensywność każdej z nich. Funkcja służy m.in. do tworzenia treningów interwałowych i dodawania do nich odpowiednich faz rozgrzewki i ochłonięcia.

 1. Wybierz Interwałowy.
 2. Zdecyduj, czy chcesz utworzyć nowy cel dotyczący treningu interwałowego (Stwórz nowy plan), czy wykorzystać szablon (Użyj szablonu).
  • Tworzenie nowego celu: Dodaj fazy do Twojego celu. Kliknij przycisk Czas trwania, aby dodać fazę w oparciu o czas trwania, lub Dystans, aby dodać fazę w oparciu o dystans. Wpisz nazwę dla każdej fazy w polu Nazwa i określ ich Czas trwania/Dystans. Zdecyduj, czy kolejne fazy mają być rozpoczynane Ręcznie bądź Automatycznie, a następnie Wybierz intensywność. Następnie kliknij Dalej. Możesz edytować zapisane fazy po kliknięciu ikony długopisu.
  • Używanie szablonu: Możesz edytować szablony po kliknięciu ikony długopisu po prawej stronie. Dodanie faz do szablonu przebiega w taki sam sposób jak ustalanie nowego celu interwałowego.
 3. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 4. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Ulubione

Po utworzeniu celu i dodaniu go do ulubionych możesz go używać jako celu zaplanowanego.

 1. W zakładce Dziennik kliknij +Dodaj w polu dnia, w którym chcesz użyć treningu z listy ulubionych jako zaplanowanego celu treningowego.
 2. KliknijUlubiony cel, by otworzyć listę ulubionych.
 3. Kliknij pozycję, której chcesz użyć jako szablonu swojego celu treningowego.
 4. Ulubiony cel został dodany do dziennika jako zaplanowany cel w danym dniu. Domyślnie ustawioną godziną dla celu treningowego jest 18:00. Jeżeli chcesz zmienić szczegóły celu treningowego, kliknij cel w widoku Dziennika i dostosuj go do własnych potrzeb. Kliknij Zapisz, żeby zapisać zmiany.

Jeżeli chcesz użyć pozycji z listy ulubionych jako szablonu celu treningowego:

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Ulubione cele. Zostanie wyświetlona lista ulubionych celów treningowych.
 3. Kliknij Ulubione, aby ustawić szablon jako ulubiony cel treningowy.
 4. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalnie).
 5. Dostosuj ulubione cele w zależności od preferencji. Edycja celu w tym widoku nie spowoduje edycji celu na liście ulubionych.
 6. Kliknij pozycję Dodaj do dziennika, aby dodać cel do ekranu Dziennik.

Synchronizacja celów treningowych z zegarkiem

Pamiętaj, aby zsynchronizować cele treningowe wyznaczone w serwisie internetowym Flow z zegarkiem za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow. W przeciwnym razie będą one widoczne tylko w Twoim dzienniku lub na liście ulubionych w serwisie internetowym Flow.

Więcej informacji o rozpoczynaniu treningu z wyznaczonym celem można znaleźć w części Rozpoczynanie treningu.