Dane osobiste

Aby zobaczyć i edytować dane osobiste, naciśnij przycisk w widoku zegara, przesuń menu w dół i wybierz Ustawienia a następnie Dane osobiste.

Ważne jest zachowanie precyzji przy wprowadzaniu danych osobistych, zwłaszcza przy ustawianiu masy ciała, wzrostu, daty urodzenia i płci, ponieważ mają one wpływ na dokładność pomiaru takich wartości jak granice stref tętna i zużycie kalorii.

W Danych osobistych znajdują się następujące pozycje:

 • Masa ciała
 • Wzrost
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Informacja o treningach
 • Cel aktywności
 • Preferowana długość snu
 • Tętno maksymalne
 • Tętno spoczynkowe
 • VO2max

Masa ciała

Podaj swoją masę ciała w kilogramach (kg) lub funtach (lbs).

Wzrost

Podaj swój wzrost w centymetrach (system metryczny) lub w stopach i calach (jednostki imperialne).

Data urodzenia

Podaj datę urodzenia. Kolejność, w której występują pozycje daty urodzenia jest uzależniona od wybranego formatu godziny i daty (24h: dzień - miesiąc - rok / 12h: miesiąc - dzień - rok).

Płeć

Wybierz Mężczyzna albo Kobieta.

Informacja o treningach

Informacja o treningach to ocena Twojego długoterminowego poziomu aktywności fizycznej. Wybierz opcję, która najlepiej opisuje ogólną ilość i intensywność Twojej aktywności fizycznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

 • Okazjonalnie (0-1 godziny/tydzień): Nie uczestniczysz regularnie w planowanym sporcie rekreacyjnym ani intensywnej aktywności fizycznej, np. spacerujesz tylko dla przyjemności, a jedynie sporadycznie zdarza Ci się ćwiczyć na tyle ciężko, żeby powodowało to przyspieszony oddech lub zwiększone pocenie się.
 • Regularnie (1-3 godzin/tydzień): Regularnie uprawiasz sporty rekreacyjne, np. biegasz 5-10 km lub 3-6 mil tygodniowo lub spędzasz 1-3 godziny tygodniowo na porównywalnej aktywności fizycznej, albo Twoja praca wymaga umiarkowanej aktywności fizycznej.
 • Często (3-5 godzin/tydzień): Co najmniej 3 razy w tygodniu uczestniczysz w intensywnych ćwiczeniach fizycznych, np. pokonujesz 20-50 km/12-31 mil tygodniowo lub spędzasz 3-5 godzin tygodniowo na porównywalnej aktywności fizycznej.
 • Intensywnie (5-8 godzin/tydzień): Uczestniczysz w intensywnych ćwiczeniach fizycznych co najmniej 5 razy w tygodniu, a czasami możesz brać udział w masowych imprezach sportowych.
 • Półprofesjonalnie (8-12 godzin/tydzień): Uczestniczysz w intensywnych ćwiczeniach fizycznych prawie codziennie, a także ćwiczysz w celu poprawy wydajności w zawodach sportowych.
 • Profesjonalnie (>12 godzin/tydzień): Jesteś sportowcem wytrzymałościowym. Bierzesz udział w intensywnych ćwiczeniach fizycznych, aby poprawić swoje wyniki w zawodach sportowych.

Cel aktywności

Dzienny cel aktywności to dobry sposób, aby dowiedzieć się jak wygląda Twoja aktywność w codziennym życiu. Funkcja umożliwia wybór jednego z trzech poziomów intensywności ćwiczeń i wyświetlenie informacji o aktywności, która jest wymagana do osiągnięcia dziennego celu.

Czas potrzebny do osiągnięcia dziennego celu aktywności zależy od wybranego poziomu i intensywności ćwiczeń. Na intensywność wymaganą do osiągnięcia celu ma również wpływ wiek i płeć.

Poziom 1

Jeśli w ciągu dnia poświęcasz mało czasu na aktywność sportową, a dużo siedzisz, podróżujesz samochodem lub transportem publicznym, zalecamy wybór tego poziomu aktywności.

Poziom 2

Jeśli spędzasz większość dnia na nogach, dlatego, że masz taką pracę, albo wykonujesz obowiązki domowe, to jest właściwy poziom aktywności dla Ciebie.

Poziom 3

Jeśli Twoja praca jest wymagająca fizycznie, uprawiasz sport, albo z innego powodu prowadzisz aktywny tryb życia, to jest odpowiedni dla Ciebie poziom aktywności.

Preferowana długość snu

Ustaw Preferowaną długość snu, aby określić jak długo chcesz spać każdej nocy. Długość domyślna to przeciętna długość snu dla Twojej grupy wiekowej (osiem godzin w przypadku dorosłych w wieku od 18 do 64 lat). Jeśli uważasz, że osiem godzin to dla Ciebie zbyt dużo lub zbyt mało, zalecamy dostosowanie tej wartości do swoich potrzeb. Dzięki temu otrzymasz dokładne informacje na temat czasu swojego snu w porównaniu do preferowanej długości snu.

Tętno maksymalne

Ustaw tętno maksymalne, jeśli znasz aktualną wartość swojego tętna maksymalnego. Jeśli ustawiasz tę wartość po raz pierwszy, domyślnie będzie wyświetlane tętno maksymalne określone na podstawie Twojego wieku (220 - wiek).

Wartość tętna maksymalnego służy do szacowania wydatku energetycznego. Tętno maksymalne to najwyższa liczba uderzeń serca na minutę podczas największego wysiłku fizycznego. Najbardziej dokładną metodą wyznaczenia indywidualnego tętna maksymalnego jest wykonanie maksymalnej próby wysiłkowej w laboratorium. Tętno maksymalne ma również podstawowe znaczenie dla określania intensywności treningu. Jest to wartość indywidualna, która zależy od wieku i czynników dziedzicznych.

Tętno spoczynkowe

Twoje tętno spoczynkowe to najmniejsza liczba uderzeń serca na minutę (ud./min), w stanie pełnego rozluźnienia, przy braku czynników rozpraszających. Tętno spoczynkowe jest zależne od wieku, poziomu sprawności, predyspozycji genetycznych, stanu zdrowia i płci. Typowa wartość dla osoby dorosłej to 55–75 ud./min, ale tętno spoczynkowe może być znacznie niższe, na przykład u osoby w bardzo dobrej kondycji fizycznej.

Najlepiej mierzyć tętno spoczynkowe rano, po dobrym śnie, zaraz po przebudzeniu. Można najpierw skorzystać z toalety, jeśli to pomoże się zrelaksować. Przed pomiarem nie wykonuj żadnych wyczerpujących ćwiczeń i upewnij się, że nastąpiła już regeneracja po wcześniejszej aktywności. Pomiar należy wykonać więcej niż raz – najlepiej o kolejnych porankach – i obliczyć średnie tętno spoczynkowe.

Aby zmierzyć tętno spoczynkowe:

 1. Załóż zegarek. Połóż się na plecach i zrelaksuj się.
 2. Po około 1 minucie rozpocznij sesję treningową na zegarku. Wybierz dowolny profil sportowy, na przykład Inny trening w budynku.
 3. Leż spokojnie i oddychaj powoli przez 3-5 minut. Nie sprawdzaj danych treningowych podczas pomiaru.
 4. Zatrzymaj sesję treningową na urządzeniu Polar. Zsynchronizuj zegarek z aplikacją Polar Flow lub serwisem Flow i sprawdź w podsumowaniu treningu jakie było Twoje najniższe tętno (tętno minimalne) – jest to Twoje tętno spoczynkowe. Zaktualizuj swoje tętno spoczynkowe w danych osobistych w Polar Flow.

VO2max

Ustaw VO2max.

VO2max (wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu służący do określania maksymalnej wydolności aerobowej) stanowi maksymalny współczynnik spalania tlenu przez organizm podczas intensywnego wysiłku. Jest on bezpośrednio związany z maksymalną zdolnością serca do pompowania krwi do mięśni. Wartość VO2max może być zmierzona lub uzyskana podczas testów wydolności (np. maksymalnej próby wysiłkowej, submaksymalnej próby wysiłkowej). Możesz również wykorzystać wartość Running Index, która jest szacunkową oceną VO2max. Do określenia VO2max i zaktualizowania tej wartości w danych personalnych możesz użyć funkcji Polar Fitness Test z pomiarem tętna z nadgarstka.