Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Fitness Test z pomiarem tętna z nadgarstka

Fitness Test z pomiarem tętna z nadgarstka

Fitness Test Polar przy użyciu pomiaru tętna z nadgarstka pozwala łatwo, bezpiecznie i szybko określić wydolność aerobową w trakcie odpoczynku. Wyliczony wskaźnik Polar OwnIndex jest porównywalny z progiem tlenowym (VO2max) powszechnie używanym do oceny wydolności aerobowej. Na wartość OwnIndex wpływają informacje o treningach z dłuższego czasu, tętno, zmienność tętna w spoczynku, płeć, wiek, wzrost i masa ciała. Polar Fitness Test przeznaczony jest dla zdrowych osób dorosłych.

Wydolność aerobowa wskazuje, jak Twój układ krążenia radzi sobie z zaopatrywaniem organizmu w tlen. Im wyższa wydolność, tym silniejsze i bardziej wydajne jest Twoje serce. Dobra wydolność aerobowa ma wiele korzyści dla zdrowia. Przykładowo, pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia, chorób serca i udaru. Jeśli chcesz poprawić swoją wydolność aerobową, uzyskanie zauważalnej zmiany wskaźnika OwnIndex wymaga średnio około sześciu tygodni regularnych treningów. W przypadku mniej sprawnych osób postępy są widoczne jeszcze szybciej. Im większa wydolność aerobowa, tym mniejsze zmiany wskaźnika OwnIndex.

Wydolność aerobową najlepiej poprawiają te rodzaje treningu, w których wykorzystywane są duże grupy mięśniowe. Do treningów takich należą bieganie, jazda na rowerze, chodzenie, wiosłowanie, pływanie, jazda na rolkach i biegi narciarskie. Jeśli chcesz monitorować swoje postępy, rozpocznij od zmierzenia swojego wskaźnika OwnIndex kilka razy w ciągu pierwszych dwóch tygodni ćwiczeń, aby uzyskać wartość wyjściową, a następnie powtórz test po upływie miesiąca.

Aby wyniki testu były wiarygodne, stosuj się do następujących zasad:

  • Test możesz przeprowadzić wszędzie – w domu, w biurze, na siłowni – pod warunkiem, że nic nie będzie Ci przeszkadzać. W otoczeniu nie powinno być rozpraszających dźwięków (np. telewizora, radia bądź telefonu), ani ludzi, którzy mówią do Ciebie.
  • Test zawsze przeprowadzaj w tym samym otoczeniu i o tej samej godzinie.
  • Nie jedz ciężkostrawnych posiłków ani nie pal na 2 – 3 godziny przed testem.
  • W dniu testu i na jeden dzień przed nim unikaj dużego wysiłku fizycznego, alkoholu i stymulantów farmaceutycznych.
  • Podczas testu zachowaj spokój i odpręż się. Przed rozpoczęciem testu połóż się na 1 – 3 minuty.

Przed rozpoczęciem testu

Przed rozpoczęciem testu wybierz Ustawienia > Dane osobiste i sprawdź, czy wprowadzone dane, m.in. dotyczące aktywności fizycznej, są dokładne.

Dopasuj pasek zegarka Ignite tak, aby przylegał do ciała tuż nad kością nadgarstka. Sensor tętna znajdujący się z tyłu zegarka Ignite musi stale znajdować się blisko skóry, ale pasek nie może być zapięty zbyt ciasno, aby nie tamować przepływu krwi.

Przebieg testu

Aby przeprowadzić Fitness Test, naciśnij przycisk WSTECZ i przesuwaj palcem w górę, aż wyświetli się menu Fitness Test. Dotknij opcji Fitness Test, a następnie dotknij opcji Odpręż się i zacznij test.

  • Po znalezieniu tętna wyświetlone zostaną komunikat Połóż się i zrelaksuj oraz bieżąca wartość tętna. Zachowaj spokój i ogranicz ruchy ciała oraz komunikację z innymi osobami.
  • Możesz przerwać test w dowolnym momencie, naciskając przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Anulowano test.

Jeśli zegarek Ignite nie odbiera sygnału tętna, wyświetlony zostanie komunikat Test nieudany. W takim wypadku sprawdź, czy tylny sensor tętna zegarka znajduje się blisko skóry. Szczegółowe instrukcje na temat noszenia zegarka Ignite podczas pomiaru tętna z nadgarstka znajdują się w części Pomiar tętna z nadgarstka.

Wyniki testu

Po zakończeniu testu zegarek Ignite powiadomi o tym wibracjami i wyświetli szacowaną wartość VO2max oraz opis wyniku testu wydolności.

Wyświetlony zostanie komunikat Zaktualizow. VO22max zgodnie z ustawieniami?

  • Dotknij , aby zapisać wartość w Danych osobistych.
  • Dotknij , aby anulować, ale tylko jeśli znasz ostatnio zmierzoną wartość VO2max i jeśli różni się ona od wyniku o więcej niż jeden poziom sprawności.

Ostatni wynik testu wyświetlany jest w menu Testy > Fitness Test > Najnowsze wyniki. Wyświetlany jest tu wyłącznie wynik ostatniego testu.

Jeśli chcesz zobaczyć wizualną analizę wyników testu, przejdź do serwisu Flow i wybierz ten test z Kalendarza, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth, Ignite zsynchronizuje się automatycznie z aplikacją Polar Flow po zakończeniu testu.

Poziomy sprawności

Mężczyźni

Wiek/liczba lat Bardzo niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kobiety

Wiek/liczba lat Bardzo niski Niski Dostateczny Średni Dobry B. dobry Elita
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klasyfikacja ta opiera się na przeglądzie 62 prac studyjnych, w ramach których wskaźnik VO2max zmierzono w sposób bezpośredni u zdrowych dorosłych mieszkańców USA, Kanady i siedmiu krajów europejskich. Źródło: Shvartz E., Reibold R.C. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. (Normy wydolności aerobowej mężczyzn i kobiet w wieku od 6 do 75 lat: przegląd). Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

VO2max

Wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu (VO2max) jest bezpośrednio związany z wydolnością sercowo-oddechową, gdyż to płuca i serce są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu do naszych tkanek. VO2maks. (wskaźnik maksymalnej zdolności organizmu do przyswajania tlenu służący do określania maksymalnej wydolności aerobowej) stanowi maksymalny współczynnik spalania tlenu przez organizm podczas intensywnego wysiłku. Jest on bezpośrednio związany z maksymalną zdolnością serca do pompowania krwi do mięśni. Wartość VO2max może być zmierzona lub uzyskana podczas testów wydolności (np. maksymalnej próby wysiłkowej, submaksymalnej próby wysiłkowej, Polar Fitness Test). Wskaźnik VO2max precyzyjnie określa wydolność sercowo-oddechową i pozwala przewidzieć zdolność organizmu do wysiłku podczas bardzo intensywnych ćwiczeń, takich jak: bieganie długodystansowe, jazda na rowerze, bieg na nartach i pływanie.

Wartość VO2max można wyrazić w mililitrach na minutę (ml/min = ml ■ min-1) lub w mililitrach na minutę na kilogram masy ciała (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).