Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie

Než budete hodinky nabíjet, ujistěte se, že nabíjecí kontakty na hodinkách a kabelu nejsou mokré, zaprášené ani znečištěné. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. Hodinky nenabíjejte, když jsou mokré.

Hodinky mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 500krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je USB port vlhký.

K nabití přes USB port počítače použijte přiložený USB kabel. Baterii můžete nabíjet také ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí balení).

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Pro nabíjení přes počítač stačí hodinky připojit k počítači. Zároveň je tak můžete synchronizovat pomocí aplikace FlowSync.

  1. Chcete-li hodinky nabít, připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel zapadne na místo jako magnet, jen dbejte na to, aby výstupek na kabelu lícoval s drážkou na hodinkách (vyznačeno červeně).

  2. Displej ukáže Nabíjím.
  3. Když je ikonka baterie plná, jsou hodinky plně nabité.

Nenechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani stále plně nabitou, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Stav baterie a upozornění

Symbol stavu baterie

Symbol stavu baterie se zobrazí, když otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky, stisknete tlačítko ZPĚT v časovém náhledu, nebo po návratu z nabídky do časového náhledu. Ikona stavu baterie je také v Nabídce rychlých nastavení; tato ikona ukazuje procentní hodnotu zbývající energie v baterii.

Upozornění na baterii

  • Pokud je baterie málo nabitá, v časovém náhledu se zobrazí Baterie je slabá. Nabijte ji. Doporučuje se hodinky nabít.
  • Pokud je baterie příliš slabá pro záznam tréninku, zobrazí se Před tréninkem nabijte baterii.

Upozornění na slabou baterii při tréninku:

  • Jestliže začíná být baterie slabá, zobrazí se Slabá baterie. Toto upozornění se opakuje, jestliže začne být baterie příliš slabá pro měření tepové frekvence a ukládání dat GPS; v takovém případě se měření tepové frekvence a GPS vypnou.
  • Když je baterie velmi slabá, zobrazí se Záznam ukončen. Hodinky ukončí záznam tréninku a tréninková data uloží.

Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a hodinky přešly do spánkového režimu. Nabijte baterii hodinek. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž hodinky používáte, používané funkce a snímače a stárnutí baterie. Výdrž baterie snižuje také časté synchronizování s aplikací Polar Flow. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Výdrž baterie můžete prodloužit tak, že budete nosit hodinky pod bundou, aby nebyly vystavené tak velkému chladu.