Synchronizacja

Dane z zegarka możesz przesyłać bezprzewodowo do aplikacji Polar Flow za pomocą połączenia Bluetooth. Możesz również synchronizować zegarek z serwisem Polar Flow, korzystając z portu USB i oprogramowania FlowSync. Aby synchronizować dane pomiędzy zegarkiem i aplikacją Flow, musisz mieć konto Polar. Jeśli chcesz synchronizować dane z zegarka bezpośrednio z serwisem internetowym, oprócz konta Polar, będziesz potrzebować również oprogramowania FlowSync. Konfiguracja zegarka obejmuje utworzenie konta Polar. Po konfiguracji zegarka przy użyciu komputera, będzie znajdować się na nim oprogramowanie FlowSync.

Pamiętaj, aby synchronizować i aktualizować swoje dane między zegarkiem, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek jesteś.

Synchronizacja z aplikacją Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

  • Masz konto Polar i aplikację Polar Flow.
  • W Twoim urządzeniu mobilnym jest włączona komunikacja Bluetooth i nie jest włączony tryb samolotowy/offline.
  • Zegarek został połączony z Twoim telefonem. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Łączenie.

Synchronizacja danych:

  1. Zaloguj się do aplikacji Polar Flow, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zegarka, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Łączenie z telefonem.
  2. Na zegarku zostanie wyświetlony komunikat Łączenie z aplikacją Polar Flow.
  3. Po zakończeniu na zegarku zostanie wyświetlony komunikat Synchronizacja zakończona.

Zegarek synchronizuje się automatycznie z aplikacją Polar Flow co godzinę, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Automatyczna synchronizacja ma również miejsce po zakończeniu sesji treningowej lub zmianie ustawień zegarka. Po synchronizacji zegarka z aplikacją Polar Flow dane o aktywności i treningu zostaną również zsynchronizowane z serwisem Flow za pośrednictwem połączenia internetowego.

Pomoc techniczna i bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji Polar Flow znajdują się na stronie support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przejdź do flow.polar.com/start, pobierz to oprogramowanie i zainstaluj je, przed próbą synchronizacji.

  1. Podłącz zegarek do komputera. Upewnij się, że program FlowSync jest uruchomiony.
  2. Okno programu FlowSync zostanie otwarte na komputerze i rozpocznie się synchronizacja.
  3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat Zakończono.

Przy każdym podłączeniu zegarka do komputera oprogramowanie Polar FlowSync przesyła Twoje dane do serwisu Polar Flow i synchronizuje wszystkie zmienione ustawienia. Jeśli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom FlowSync za pomocą ikony pulpitu (Windows) lub korzystając z folderu Aplikacje (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Jeśli zmienisz ustawienia w serwisie Flow w czasie, gdy zegarek jest podłączony do komputera, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby przenieść te ustawienia do zegarka.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/flow.

Aby uzyskać pomoc techniczną i więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync odwiedź stronę support.polar.com/pl/support/FlowSync.