Parowanie telefonu z zegarkiem

Przed sparowaniem telefonu z zegarkiem musisz skonfigurować zegarek w serwisie Flow lub aplikacji Polar Flow zgodnie z opisem w części Konfiguracja zegarka. Jeżeli zegarek został już wcześniej skonfigurowany z poziomu telefonu, parowanie również zostało przeprowadzone. Jeżeli zegarek został już skonfigurowany z poziomu komputera i chcesz go używać w połączeniu z aplikacją Polar Flow, musisz sparować zegarek z telefonem w następujący sposób:

Przed połączeniem z telefonem:

 • pobierz aplikację Flow, korzystając z Apple App Store lub Google Play,
 • Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny.
 • Jeżeli korzystasz z systemu Android: upewnij się, że w ustawieniach aplikacji Polar Flow na telefonie włączona jest lokalizacja.

Aby przeprowadzić parowanie telefonu:

 1. Uruchom aplikację Polar Flow na telefonie i zaloguj się do niej za pomocą konta Polar utworzonego podczas konfiguracji zegarka.

  Jeżeli korzystasz z systemu Android: Jeżeli używasz innych urządzeń Polar, które połączone są z aplikacją Polar Flow, upewnij się, że zegarek Polar Ignite 3 został wybrany jako aktywne urządzenie w aplikacji Polar Flow. Tylko wtedy aplikacja Polar Flow będzie mogła połączyć się z zegarkiem. W aplikacji Polar Flow przejdź do Urządzenia i wybierz Polar Ignite 3.

 2. Na zegarku naciśnij i przytrzymaj przycisk w widoku zegara LUB przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Poł. i synchr. z telefonem i dotknij wyświetlacza.
 3. Na zegarku wyświetlany jest komunikat Otwórz aplikację Flow i zbliż zegarek do telefonu.
 4. Gdy na telefonie wyświetlony zostanie komunikat Żądanie łączenia Bluetooth, sprawdź, czy kod na telefonie jest taki sam jak kod wyświetlany na zegarku.
 5. W telefonie zaakceptuj prośbę parowania przez Bluetooth.
 6. Potwierdź kod PIN na zegarku.
 7. Po zakończeniu parowania wyświetlany jest komunikat Łączenie zakończ.

Usuwanie parowania

Aby usunąć sparowany telefon:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Parowanie i synchronizacja > Połączone urządzenia i dotknij wyświetlacza.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, dotykając jego nazwy na wyświetlaczu.
 3. Wyświetlony zostanie komunikat Usunąć połączenie? Potwierdź, dotykając wyświetlacza,
 4. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat Połączenie usunięte.