Powiadomienia z telefonu

Funkcja powiadomienia z telefonu umożliwia otrzymywanie na zegarku informacji o połączeniach przychodzących, wiadomościach i powiadomieniach. Na zegarku będą wyświetlane te same powiadomienia, które pojawiają się na ekranie telefonu. Powiadomienia są dostępne kiedy nie trenujesz i podczas sesji treningowych. Możesz wybrać, kiedy chcesz je otrzymać. Powiadomienia z telefonu mogą być przekazywane z telefonów z systemami iOS i Android.

Aby można było korzystać z funkcji powiadomienia z telefonu, aplikacja Polar Flow musi być uruchomiona w telefonie i połączona z zegarkiem. Instrukcje znajdują się w punkcie Łączenie urządzenia mobilnego z zegarkiem.

Włączanie powiadomień z telefonu

Aby włączyć powiadomienia z telefonu na zegarku, przejdź do Ustawienia > Ustawienia ogólne > Powiadomienia z telefonu. Ustaw powiadomienia z telefonu na Wył., Wł. gdy nie trenujesz, Wł. gdy trenujesz lub Zawsze włączone.

Możesz również włączyć powiadomienia z telefonu w ustawieniach urządzenia aplikacji Polar Flow. Po włączeniu powiadomień zsynchronizuj zegarek z aplikacją Polar Flow.

Należy pamiętać, że po włączeniu powiadomień z telefonu, akumulatory w zegarku i telefonie będą się szybciej wyczerpywały, ponieważ komunikacja Bluetooth będzie ciągle włączona.

Okresowe wyłączanie powiadomień

Jeśli chcesz na pewien czas wyłączyć powiadomienia oraz informowanie o połączeniach, użyj opcji okresowego wyłączenia powiadomień. Gdy ta funkcja jest włączona, nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień ani powiadomień o połączeniach przychodzących przez zdefiniowany okres.

Wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne > Okresowe wył. powiadomień na zegarku. Wybierz Wył., Wł. lub Wł. (22.00 – 7.00) oraz okres, przez jaki powiadomienia będą wyłączone. Wybierz jego początek (Od) i koniec (Do).

Przeglądanie powiadomień

Kiedy nie trenujesz, za każdym razem, kiedy otrzymasz powiadomienie, zegarek będzie wibrował, a u dołu ekranu pojawi się czerwona kropka. Aby wyświetlić powiadomienie, przesuń palcem od dołu do góry ekranu lub obróć nadgarstek natychmiast, kiedy zegarek zacznie wibrować, i spójrz na tarczę.

W przypadku powiadomienia podczas sesji treningowej zegarek wibruje i wyświetla dane nadawcy. Aby usunąć powiadomienie, dotknij wyświetlacza podczas czytania go i wybierz Wyczyść. Aby usunąć wszystkie powiadomienia w zegarku, przewiń w dół listy powiadomień i wybierz Usuń wszystkie.

W przypadku połączenia przychodzącego zegarek wibruje i wyświetla nazwisko rozmówcy. Możesz również odebrać lub odrzucić połączenie za pomocą zegarka.

Powiadomienia z telefonu mogą działać w różny sposób w zależności od modelu telefonu z systemem Android.