Taleveiledning

Taleveiledningsfunksjonen hjelper deg til å fokusere på treningen ved å gi relevante treningsdata direkte på øret. Dette gjør at du ikke trenger å se ned på klokken mens du trener. Informasjonen du får i lydformat inkluderer opplysninger om etappe, endringer i puls og veiledning under treningsfaser. For å bruke taleveiledningsfunksjonen må Flow-appen kjøre på telefonen, og telefonen må være koblet til klokken. Instruksjoner finner du under Slik kobler du en mobil enhet til klokken.

Du kan slå på taleveiledningsfunksjonen i enhetsinnstillingene til Polar Flow-appen. Gå til Enheter i Flow-appen, og velg Polar Ignite 3 hvis du har mer enn én Polar-enhet. Bla ned til Taleveiledning, trykk på den for å åpne, og slå på funksjonen. Deretter velger du hva slags informasjon som skal tas med i taleveiledningen:

  • Velg Treningsveiledning for å få veiledning i de forskjellige fasene av treningsmålene og daglige treningsforslag.

  • Velg Etapper får å få opplysninger om etapper på øret når du registrerer en etappe manuelt eller en etappe automatisk registreres basert på varighet, distanse eller posisjon.

  • Velg Soner for å få mer informasjon om endringer i puls.

Merk at i tillegg til informasjonen du velger fra de ovenstående alternativene, mottar du også lydtilbakemeldinger når

  • du starter, legger inn pause, gjenopptar eller stopper treningsøkten og når du mottar et treningssammendrag.

  • koblingen mellom telefonen og klokken blir brutt/gjenopptatt.

  • det er lavt batterinivå i klokken.

Du finner mer informasjon under Taleveiledning i Polar Flow-appen.