Slik kobler du en telefon til klokken

Før du kan koble en telefon til klokken, må du konfigurere klokken i Polar Flow-nettjenesten eller med Polar Flow-mobilappen som beskrevet i kapittelet Konfigurasjon av klokken. Hvis du utførte konfigurasjonen av klokken med en telefon, er klokken allerede koblet til. Hvis du utførte konfigurasjonen med en datamaskin og vil bruke klokken med Polar Flow-appen, kobler du klokken til telefonen din på følgende måte:

Før tilkobling av en telefon:

 • Last ned Flow-appen fra App Store eller Google Play.
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen din, og at flymodus er deaktivert.
 • Android-brukere: sørg for at stedstjenesten er aktivert for Polar Flow-appen i telefonens appkonfigurasjon.

Koble til en telefon på følgende måte:

 1. Åpne Flow-appen på telefonen og logg deg på med Polar-kontoen din, som du opprettet under konfigurasjonen av klokken.

  Android-brukere: Hvis du har mange Polar-enheter som er kompatible med Flow-appen, i bruk, må du kontrollere at Polar Ignite 3 er valgt som aktiv enhet i Flow-appen. På denne måten kan Flow-appen koble seg til klokken. Gå til Enheter i Flow-appen, og velg Polar Ignite 3.

 2. Trykk på og hold inne knappen i tidsmodus på klokken ELLER gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Koble til og synkroniser > Koble til og synkroniser telefon, og trykk på displayet.
 3. Åpne Flow-appen og plasser klokken nær til telefonen vises på skjermen på klokken.
 4. Når bekreftelsesmeldingen for Forespørsel om Bluetooth-tilkobling vises på telefonen, kontrollerer du at koden som vises på telefonen, er lik koden som vises på klokken.
 5. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på telefonen.
 6. Bekreft PIN-koden på klokken.
 7. Tilkobling ferdig vises etter at tilkoblingen er fullført.

Slik sletter du en tilkobling

Slik sletter du en tilkobling til en telefon:

 1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Koble til og synkroniser > Tilkoblede enheter, og trykk på displayet.
 2. Velg enheten du vil fjerne, ved å trykke på navnet på displayet.
 3. Fjerne tilkobling? vises. Bekreft ved å trykke på displayet.
 4. Tilkobling fjernet vises etter at du er ferdig.