Serene™ veiledede pusteøvelser

​​Serene™ er en veiledet øvelse i dyp pust som hjelper deg med å slappe av i kropp og sinn og mestre stress. Serene veileder deg til å puste i en sakte, jevn rytme – seks åndedrag i minuttet, som er den optimale pustefrekvensen for å redusere effektene av stress. Når du puster sakte, begynner hjerteslagene å synkronisere seg med pusterytmen, og pulsintervallene begynner å variere mer.

I løpet av pusteøvelsen hjelper klokken deg med å opprettholde en jevn, sakte pusterytme ved hjelp av animasjon på klokkevisningen og ved å vibrere. Serene måler kroppens respons på trening og gir deg biologiske tilbakemeldinger i sanntid om hvordan det står til med kroppen. Etter øvelsen får du et sammendrag av tiden du brukte i de tre serenity-sonene. Jo høyere sone, desto bedre synkronisering med den optimale rytmen. Tiden du brukte i de høyere sonene, angir hvor mange fordeler du kan forvente på lang sikt. Når du bruker Serene-pusteøvelsen regelmessig, kan den hjelpe deg med å mestre stress, forbedre søvnkvaliteten og gi deg en følelse av generelt velvære.

Finn ut mer om Serene™ veiledede pusteøvelser i denne inngående veiledningen.