Pidev südame löögisageduse jälgimine

Pideva südame löögisageduse jälgimise korral registreeritakse sinu südame löögisagedust ööpäev läbi. See võimaldab täpsemat päevase kalorikulu ja üldise aktiivsuse mõõtmist, sest nüüd saab jälgida ka väga väikseid randmeliigutusi nõudvaid füüsilisi tegevusi, nagu näiteks jalgrattasõitu.

Saad pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni lülitada sisse, välja või öörežiimile, kui valid Sätted > Üldsätted > Pidev südame löögisageduse jälgimine. Kui teed valiku Ainult öörežiim, seadista oma kell nii, et südame löögisageduse registreerimine algaks kõige varasemal ajal, mil võid magama minna.

Funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni seeshoidmisel tühjeneb aku kiiremini. Funktsiooni Nightly Recharge toimimiseks peab olema lubatud pidev südame löögisageduse jälgimine. Kui soovid kasutada funktsiooni Nightly Recharge, kuid säästa seejuures akut, kasuta südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni ainult öösiti.

Pideva südame löögisageduse jälgimise funktsioon sinu kellas

 

 

Kui kasutad pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni, võimaldab südame löögisageduse vidin sul kellakuvalt vaadata oma praegust südame löögisagedust. Saad selle kellakuvale lisada kellakuva sätetes.

Vidinat puudutades saad avada Päevase aktiivsuse vaate. Päevase aktiivsuse vaates saad kontrollida oma praegust ning päeva suurimat ja väikseimat südame löögisageduse näitu, aga ka seda, milline oli eelmise öö väikseim südame löögisageduse näit. Lisateavet leiad jaotisest Ööpäevane aktiivsuse jälgimine.

Kell registreerib su südame löögisagedust viieminutiliste intervallidega ja salvestab andmed hilisemaks analüüsiks Flow' rakendusse või võrguteenusesse. Kui kell tuvastab su südame löögisageduse tõusu, hakkab see südame löögisagedust pidevalt registreerima. Pidev südame löögisageduse registreerimine võib aktiveeruda ka vastavalt su randmeliigutustele, näiteks kui kõnnid vähemalt ühe minuti jooksul piisavalt kiires tempos. Pidev südame löögisageduse registreerimine peatub automaatselt, kui su aktiivsuse tase langeb piisavalt madalale. Kui kell tuvastab, et su käsi ei liigu või südame löögisagedus ei tõuse, hakkab see südame löögisagedust registreerima viieminutiliste tsüklitena, et tuvastada päeva väikseim näit.

Mõnikord võib juhtuda, et päeva jooksul kella ekraanil kuvatav südame löögisageduse näit on suurem või väiksem kui see, mida kuvatakse päevakokkuvõttes. See võib juhtuda siis, kui sinu näit jääb jälgimisintervallist välja.

Kella tagaküljel olevad LED-tulukesed põlevad alati, kui pideva südame löögisageduse jälgimise funktsioon on sisse lülitatud ja tagaküljel asuv andur on naha vastas. Juhised, kuidas kella täpsete südame löögisageduse näitude saamiseks kanda, leiad jaotisest Randmelt mõõdetav südame löögisagedus.

Polar Flow' võrguteenuses ja rakenduses kuvatakse südame löögisageduse andmed üksikasjalikumalt ja pikema perioodi kohta. Lisateavet pideva südame löögisageduse jälgimise funktsiooni kohta leiad sellest põhjalikust juhendist.