Urdisplay

Urdisplay viser meget mere end kun, hvad klokken er. Du får den mest betimelige og relevante information direkte på dit urdisplay, herunder din aktivitetsstatus, din puls, de seneste træningspas, Nightly Recharge-status og FitSpark-træningsforslag efter behov, Vejr og ugentlige opsummeringer af træning. Du kan rulle gennem urdisplayene ved at stryge til venstre eller højre og åbne en mere detaljeret visning ved at trykke på urdisplayet.

Polar Ignite 2 understøtter op til 10 forskellige urdisplay. Vælg, hvilket urdisplay der skal vises på displayet i tidsvisningen fra Menu > Urvisninger.

Du kan vælge mellem et analog og digitalt display i Urindstillinger.

Tid

Grundlæggende urdisplay med tid og dato.

Aktivitet

Graflinjen omkring urdisplayet og procentdelen under tiden og datoen viser dine fremskridt mod dit daglige aktivitetsmål.

Derudover kan du, ved åbningen af de detaljerede oplysninger, se de følgende detaljerede oplysninger om din dags akkumulerede aktivitet:

  • Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
  • Aktiv tid fortæller dig den samlede tid med kropsbevægelser, som gavner dit helbred.
  • Kalorier, du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).

Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling 24/7.

Puls

Når du bruger funktionen Stabil pulsmåling måler dit ur kontinuerligt din puls og viser den på Pulsurdisplayet.

Når du bruger funktionen Stabil pulsmåling, kan du også følge, hvad dagens højeste og laveste pulsmålinger er, og du kan kontrollere, hvad din laveste pulsmåling var i løbet af den forrige nat. Du kan slå funktionen Stabil pulsmåling til og fra eller sætte den i tilstanden Kun nat på dit ur under Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling.

Få flere oplysninger under Funktionen Stabil pulsmåling.

Hvis du ikke bruger funktionen Stabil pulsmåling, kan du stadigvæk hurtigt tjekke din aktuelle puls uden at begynde et træningspas. Stram bare dit armbånd, vælg dette urdisplay, og så får du vist din aktuelle puls ved at trykke på displayet. Gå tilbage til urdisplayet med puls ved at trykke på knappen.

Seneste træningspas

Se den tid, der er gået siden dit seneste træningspas, og træningspassets sportsgren.

Når du åbner de detaljerede oplysninger, kan du derudover se opsummeringerne af dine træningspas fra de seneste 14 dage. Find det træningspas, du ønsker at få vist, ved at stryge op/ned, og tryk derefter på displayet for at åbne opsummeringen. Få flere oplysninger under Opsummering af træning.

Nightly Recharge-urdisplay


Når du vågner, kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status fortæller dig, hvor restituerende din sidste nat var. Nightly Recharge kombinerer information om, hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af de første timer af din søvn (ANS-tilstand), og hvor godt du sov (søvntilstand). Tryk på Detaljer om ANS-tilstand eller Detaljer om søvntilstand for flere oplysninger.

Få flere oplysninger under Måling af restitution med Nightly Recharge™ eller Registrering af søvn med Sleep Plus Stages™.

FitSpark-urdisplay


Dit ur foreslår de mest egnede træningsmål for dig baseret på din træningshistorik, dit konditionsniveau og din aktuelle restitutionsstatus. Tryk på urdisplayet for at se alle de foreslåede træningsmål. Tryk på et af de foreslåede træningsmål for at se detaljerede oplysninger om træningsmålet.

Få flere oplysninger under Daglig træningsvejledning med FitSpark™.

Vejr

Se den aktuelle dags vejrudsigt time for time direkte på håndleddet. Tryk på displayet for at se mere detaljerede vejroplysninger, herunder f.eks. vindhastighed, vindretning, fugtighed og sandsynligheden for regn samt en tretimers vejrudsigt for dagen efter og en sekstimers vejrudsigt for i overmorgen.

Få flere oplysninger under Vejr.

Ugentlig opsummering

Se en oversigt over din træningsuge. Din samlede træningstid for ugen opdelt i forskellige træningszoner er illustreret på displayet. Tryk på displayet for at se flere oplysninger. Du kan se distance, træningspas, samlede kalorier og tid brugt i hver pulszone. Derudover kan du få vist se oversigten for sidste uge og detaljer samt evt. træningspas, der er planlagt til næste uge.

Rul ned, og tryk på displayet for at se flere oplysninger om et enkelt træningspas.

Vær opmærksom på, at urdisplayene og deres indhold ikke kan redigeres.

Dit navn

Tid, dato og dit navn vises.

Kontrolfunktioner til musik

Styr musik og medieafspilning på din telefon med dit ur samt fra Kontrolfunktioner til musik.

Få flere oplysninger under Kontrolfunktioner til musik.