Kontrolfunktioner til musik

Styr musik og medieafspilning på din telefon med dit ur under træningspas samt fra urdisplayet med kontrolfunktioner til musik, når du ikke træner. Konfigurer kontrolfunktioner til musik under Indstillinger > Generelle indstillinger > Kontrolfunktioner til musik. Du kan styre musikken fra både træningsvisningen, fra urdisplayet eller fra begge. Vælg Træningsvisning for at styre musikken under dine træningspas og Urdisplay for at få adgang til kontrolfunktionerne, når du ikke træner, fra urdisplayet.

Kontrolfunktioner til musik er tilgængelige for iOS- og Android-telefoner. For at bruge kontrolfunktioner til musik skal du have Polar Flow-appen på din telefon, og telefonen skal være parret med dit ur. Se instruktioner i Parring af en mobil enhed med dit ur. Du kan se indstillingerne til kontrolfunktioner til musik, når du har parret dit ur med din telefon via Polar Flow-appen. Hvis du har udført opsætningen af dit ur via Polar Flow-appen, er dit ur allerede blevet parret med din telefon.

Urdisplay til kontrolfunktioner til musik

  • Stryg til venstre eller højre for at vælge urdisplayet til Kontrolfunktioner til musik.
  • Tryk på urdisplayet for at gå ind i kontrolfunktioner til musik
  • Sæt på pause/afspil, eller skift mellem sange med kontrolfunktionerne.
  • Tryk på for at gå til lydstyrke

Under træning

  • Stryg til højre eller venstre for at rulle til træningsvisningen med kontrolfunktioner til musik under et træningspas.

Indstillinger til kontrolfunktioner til musik i Polar Flow-appen

Du kan også justere indstillingerne til kontrolfunktioner til musik fra menuen Enheder i Polar Flow-appen:

  • Tryk på knappen ud for Kontrolfunktioner til musik for at slå funktionen Kontrolfunktioner til musik til eller fra
  • Altid slået til: Du kan styre musikken fra både træningsvisningen, fra urdisplayet eller fra begge.
  • Træning: Til: Du kan styre musikken fra træningsvisningen.
  • Træning: Fra: Du kan styre musikken fra urdisplayet til kontrolfunktioner til musik.

Hvis du ændrer dine indstillinger, skal du huske at synkronisere dit ur med Polar Flow-appen.