Brugervejledning til Grit X: Funktioner > Rutevejledning

Rutevejledning

Funktionen til rutevejledning fører dig langs ruter, du har målt i tidligere træningspas, eller ruter, som andre brugere af Flow-webtjenesten har målt og delt. Du kan vælge at gå til rutens startpunkt, rutens slutpunkt eller til det nærmeste punkt på ruten (midt på ruten). Dit ur viser dig først hen til dit valgte startpunkt på ruten. Når du er på ruten, vejleder uret dig hele vejen og holder dig på sporet. Bare følg vejledningen på displayet. Nederst på displayet kan du se, hvor stor en distance du har tilbage.

Sådan føjes en rute til uret

For at føje en rute til uret skal den være gemt som en favorit i Flow-webtjenesten, enten i visningen Udforsk eller i analysevisningen af træningspasset, og synkroniseret til uret. Få flere oplysninger under Favoritter

Start et træningspas med rutevejledning

 1. I førtræningsvisningen skal du trykke på LYS-knappen eller trykke på for at gå til hurtigmenuen.
 2. Vælg Ruter fra listen, og vælg derefter den rute, du vil følge.
 3. Vælg, hvor du vil starte ruten: Startpunkt, Midt på ruten, Slutpunkt i modsat retning eller Midt på ruten i modsat retning.
 4. Vælg den sportsprofil, du vil bruge, og start træningspasset.
 5. Uret viser dig vej til ruten. Rutens start fundet vises, når du når derhen. Så er du klar til at starte.

Rutens slutpunkt nået vises, når du er færdig.

Skift hurtigt rute

Skift til en anden rute under dit træningspas.

 1. Tryk på TILBAGE for at sætte dit træningspas på pause, og tryk på LYS-knappen for at gå til hurtigmenuen.
 2. Vælg Ruter, uret spørger derefter Vil du ændre din rute?, vælg Ja, og vælg en rute fra listen.
 3. Vælg Start, når du er klar.

Vejledning på displayet

 • Pilen viser den rigtige retning
 • Der vises flere ruter, efterhånden som du fortsætter
 • Distance tilbage