Brugervejledning til Grit X: Polar Flow > Favoritter

Favoritter

I Favoritter kan du lagre og styre dine foretrukne træningsmål på Flow-webservicen. Du kan bruge dine favoritter som planlagte mål på dit ur. Få flere oplysninger under Planlæg din træning i Flow-webservicen.

Antallet af favoritter på Flow-webservicen er ubegrænset. Hvis du har over 100 favoritter på Flow-webservicen, overføres de første 100 på listen til dit ur under synkronisering. Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at trække og indsætte dem. Vælg den favorit, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.

Tilføj et træningsmål i Favoritter:

 1. Opret et træningsmål.
 2. Klik på favoritikonet nederst til højre på siden.
 3. Målet føjes til dine favoritter.

eller

 1. Åbn et eksisterende mål, du har oprettet, fra din Dagbog.
 2. Klik på favoritikonet nederst til højre på siden.
 3. Målet føjes til dine favoritter.

Redigér en favorit

 1. Klik på favoritikonet øverst til højre ved siden af dit navn. Alle dine foretrukne træningsmål vises.
 2. Klik på den favorit, du vil redigere, og klik derefter på Rediger.
 3. Du kan ændre sportsgrenen, navnet på målet, og du kan tilføje noter. Du kan ændre træningsoplysningerne for målet under Hurtig eller Interval. (Få flere oplysninger i kapitlet om planlægning af din træning.) Klik på Opdater ændringer, når du har lavet alle de nødvendige ændringer.

Fjern en favorit

 1. Klik på favoritikonet øverst til højre ved siden af dit navn. Alle dine foretrukne træningsmål vises.
 2. Klik på sletteikonet øverst til højre af træningsmålet for at fjerne det fra favoritlisten.