Nawigowanie po trasie

Funkcja nawigowania po trasie poprowadzi Cię po trasach, które zostały zapisane podczas wcześniejszych sesji lub trasach, które zostały zaimportowane do serwisu Flow z innych serwisów, takich jak komoot lub Strava. Do serwisu Flow można również importować bezpośrednio pliki tras w formacie GPX lub TCX.

Możesz wybrać, czy chcesz pójść do punktu startowego trasy, punktu końcowego trasy lub najbliższego punktu trasy (w środku trasy). Najpierw zegarek poprowadzi Cię do wybranego punktu startowego na trasie. Gdy znajdziesz się już na trasie, zegarek będzie prowadził Cię przez całą drogę i utrzymywał Cię na trasie. Po prostu kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Na dole ekranu jest wyświetlany pozostały dystans.

Profile trasy i przewyższenia

Po wybraniu trasy zostaną wyświetlone ogólne informacje o trasie oraz jej profil przewyższenia. To ułatwia identyfikację tras i pozwala zorientować się czego należy oczekiwać podczas sesji treningowej.

Suma wzniesień i spadków terenu na zaplanowanych trasach

Rozpoczynając zaplanowaną trasę zobaczysz informacje o sumie wzniesień i spadków terenu. W miarę pokonywania trasy, wartości wzniesień/spadków będą aktualizowane, dzięki czemu będziesz zawsze wiedzieć ile wzniesień i spadków pozostało jeszcze do przebycia. Wyświetlane jest również nachylenie obecnego wzniesienia/spadku. Przez cały czas wiesz dokładnie, gdzie się znajdujesz i co jest przed Tobą.

Podczas pokonywania niezaplanowanej trasy jest wyświetlana wartość wzniesień i spadków podczas ostatniego kilometra oraz nachylenie obecnego wzniesienia/spadku.

Możesz użyć komoot do planowania szczegółowych tras na mapach, a następnie przenieść te trasy do zegarka za pomocą serwisu Flow.

Dodawanie trasy do zegarka

Aby dodać trasę do zegarka, musisz zapisać ją jako ulubioną w serwisie lub aplikacji Flow, a następnie zsynchronizować ją z zegarkiem. Więcej informacji można znaleźć w punkcie ZARZĄDZANIE ULUBIONYMI I CELAMI TRENINGOWYMI W POLAR FLOW.

Rozpoczynanie sesji treningowej z funkcją nawigowanie po trasie

  1. Wybierz profil sportowy, z którego chcesz korzystać, a następnie w trybie przedtreningowym naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE lub dotknij , aby przejść do menu podręcznego.
  2. Wybierz Trasy z listy, a następnie wybierz trasę, którą chcesz pokonać.
  3. Jeśli chcesz, możesz dodać przypomnienie o węglowodanach lub przypomnienie o nawodnieniu, a następnie wybierz Start.
  4. Wybierz miejsce, w którym chcesz rozpocząć trasę: Początek trasy, Punkt na trasie, Koniec trasy w odwr. kierunku lub Punkt na trasie w odwr. kierunku.
  5. Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż zegarek zmierzy tętno i odbierze sygnały GPS z satelitów, a następnie rozpocznij sesję, naciskając OK. Przed sesją treningową zegarek może poprosić o skalibrowanie kompasu. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać kalibrację.
  6. Zegarek poprowadzi cię do trasy. Komunikat Znaleziono pkt. startowy jest wyświetlany, gdy osiągniesz miejsce startu i jesteś gotowy, aby rozpocząć trasę.

Gdy zakończysz trasę, wyświetlany jest komunikat Osiągnięto pkt. końcowy.

Powiększenie

Przybliż lub oddal swoją trasę. Naciśnij OK i wybierz Przybliż/oddal, a następnie użyj przycisków + i -, aby ustawić widok trasy.

Zmiana trasy podczas sesji treningowej

Wybór innej trasy w trakcie sesji treningowej.

  1. Naciśnij przycisk WSTECZ, aby zatrzymać sesję treningową, a następnie naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE, aby przejść do menu podręcznego.
  2. Wybierz Trasy, a zegarek wyświetli zapytanie Czy chcesz zmienić trasę?, odpowiedz Tak i wybierz trasę z listy.
  3. Gdy zechcesz rozpocząć wybierz Start.