Stabil pulsmåling

Funktionen Stabil pulsmåling måler din puls hele døgnet rundt. Den giver mulighed for en mere nøjagtig måling af den daglige kalorieforbrænding og din samlede aktivitet, da fysiske aktiviteter med meget lidt håndledsbevægelse, såsom cykling, også kan måles.

Stabil pulsmåling på dit ur

Du kan slå funktionen Stabil pulsmåling til og fra eller sætte den i tilstanden Kun nat på dit ur under Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling. Hvis du vælger tilstanden Kun nat, skal du indstille pulsmåling til at starte på det tidligste tidspunkt, som du går i seng på.

Funktionen er som standard slået fra. Hvis funktionen Stabil puls er slået til i dit ur, aflades batteriet hurtigere. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. Hvis du vil spare på batteriet og stadig vil bruge Nightly Recharge, skal du indstille pulsmålingen til kun at være til om natten.

Brug OP- og NED-knapperne i tidsvisning til at navigere til urdisplayet for Puls. Tryk på OK for at åben en detaljeret visning.

Når funktionen er slået til, måler uret kontinuerligt din puls og viser den på pulsurdisplayet. Når du åbner de detaljerede oplysninger, kan du også kontrollere dine højeste og laveste pulsmålinger for dagen samt se, hvad din laveste pulsmåling for den forrige nat var.

Uret måler din puls i intervaller på 5 minutter og registrerer dataene til senere analyse i Flow-appen eller webservicen. Hvis uret registrerer, at din puls er forhøjet, begynder det at måle din puls kontinuerligt. Stabil måling kan også starte baseret på dine håndledsbevægelser, f.eks. når du går i et tilstrækkeligt hurtigt tempo i mindst ét minut. Den stabile måling af din puls stopper automatisk, når dit aktivitetsniveau falder tilstrækkeligt. Når dit ur detekterer, at din arm ikke bevæger sig, eller når din puls ikke er forhøjet, måler den din puls i cyklusser på 5 minutter for at finde dagens laveste måling.

I nogle tilfælde er det muligt, at du har set en højere eller lavere puls på dit ur om dagen, end det, der vises i opsummeringen af stabil pulsmåling som dagens højeste eller laveste måling. Dette kan ske, hvis den måling, du har set, falder uden for målingsintervallet.

LED-lamperne på bagsiden af dit ur er altid tændt, når funktionen Stabil pulsmåling er tændt, og sensoren på bagsiden er i kontakt med din hud. Få instruktioner til, hvordan du skal have dit ur på, for nøjagtige pulsmålinger fra håndleddet, under Håndledsbaseret pulsmåling.

Du kan følge dataene for Stabil pulsmåling detaljeret og i længere perioder i Polar Flow, enten på nettet eller i mobil-appen. Lær om funktionen Stabil pulsmåling i denne indgående vejledning.