Menu

Sleep Plus Stages™ søvnregistrering

Sleep Plus Stages registrerer automatisk mengden og kvaliteten på søvnen din og viser hvor lang tid du brukte på hvert søvnstadium. Funksjonen samler inn søvntids- og søvnkvalitetskomponenter i én enkel og oversiktlig verdi – søvnvurderingen. Søvnvurderingen forteller deg hvor godt du sov sammenlignet med indikatorene på en god natts søvn basert på moderne søvnforskning.

Ved å sammenligne komponentene i søvnvurderingen med det normale nivået ditt kan du se hvilke aspekter av den daglige rutinen din som kan virke inn på søvnen og som du kanskje bør justere. Nattlige oversikter over søvnen er tilgjengelig på klokken og i Polar Flow-appen. Ved hjelp av langsiktige søvndata i Polar Flow-nettjenesten kan du analysere søvnmønstrene dine i detalj.

Slik drar du nytte av Sleep Plus Stages?

Ved å spore søvnen din med Sleep Plus Stages kan du:

 • få innsikt i mengden av og kvaliteten på søvnen din
 • få en søvnvurdering som gir oversiktlig tilbakemelding om hvor godt du sov
 • se ulike komponenter av søvnvurderingen sammenlignet med det normale nivået ditt
 • se søvnstrukturen din i detalj, inkludert søvnstadier, avbrudd og antall hele søvnsykluser
 • finne ut hvordan livsstilen og vanene dine påvirker søvnen din

Hvilke komponenter inngår i søvnvurderingen?

Sleep Plus Stages-målingen er basert på registrering av bevegelsene til den ikke-dominerende hånden din med en innebygd 3D-akselerasjonssensor og registrering av hjertets pulsintervalldata fra håndleddet ditt med en optisk pulssensor. Søvnvurderingen er et tall som sammenfatter hvor mye og hvor godt du har sovet. Skalaen for søvnvurderingen er 1–100. Verdien for en typisk søvnvurdering er på rundt 70 til 85.

De seks komponentene i søvnvurderingen er gruppert under tre fokuspunkter: mengde, kvalitet og regenerering. Hver stolpe i diagrammet representerer verdien for hver komponent. Søvnvurdering er gjennomsnittet av disse verdiene.

​​

Hvordan måles søvnmengde og søvnkvalitet?

Søvnmengde er et mål for hvor lenge du har sovet. Det å få nok søvn er avgjørende for at du skal føle deg vel. Målt søvntid sammenlignes med optimal søvntid basert på innstillingen din for ønsket søvntid samt aldersrelaterte anbefalinger for søvnvarighet (7–9 timer for voksne). Søvntid gir deg den samlede tiden fra du sovnet til du våknet. I gjennomsnitt sover voksne i 7 t 20 min, kvinner noe lenger enn menn. Normalnivået ditt angir hvordan denne komponenten vanligvis ble vurdert de siste 28 dagene.

Søvnkvalitet er et mål for kvaliteten på søvnen din ut fra hvor mange ganger søvnen ble avbrutt og avbruddsmønstrene. Normalnivået ditt angir hvordan denne komponenten vanligvis ble vurdert de siste 28 dagene. En god natts søvn består av lange, uavbrutte perioder. Det er imidlertid fullstendig normalt å ha noen avbrudd i søvnen – i de fleste tilfellene husker du ikke engang at du har vært våken. Komponentene som danner grunnlaget for kvalitet, vurderes opp mot indikatorene for god søvnkvalitet basert på moderne søvnforskning.

 • Lange avbrudd (min) angir hvor lenge du var våken under avbrudd som varte i mer enn 90 sekunder. Avbrudd under søvnen er helt normalt. I løpet av en vanlig natts søvn er det mange korte og lange avbrudd når du våkner fra søvnen. Om du husker disse avbruddene eller ikke, avhenger av hvor lenge de varer. Vanligvis husker man ikke de korte. De lengre, for eksempel hvis man står opp for å drikke litt vann, husker man gjerne. Det er rundt 15 minutter med lange avbrudd i søvnen i løpet av en gjennomsnittsnatt. En natt helt uten lange avbrudd gir maksimal poengverdi for denne komponenten.
 • Kontinuitet (1–5): Søvnkontinuitet er en vurdering av hvor kontinuerlig søvnen din var på en skala fra 1 til 5. 5 representerer søvn uten noen avbrudd. Verdier høyere enn 3 gjenspeiler lange søvnsegmenter med sporadiske avbrudd. Verdier lavere enn 3 gjenspeiler søvn i korte segmenter med flere avbrudd. Gjennomsnittsverdien for voksne er 3,2. Lavere verdier er vanlig når du sover lenger, siden søvnen blir lettere etter at det mest presserende søvnbehovet er dekket.
 • Faktisk søvn (%) Faktisk søvn er søvntiden din minus avbrudd. Den viser i prosent hvor mye av natten du tilbrakte i sovende tilstand. For voksne er gjennomsnittsverdien for faktisk søvn 93 %. Jo nærmere verdien er 100 %, jo høyere er poengverdien for faktisk søvn.

Sleep amount view in Flow app Sleep solidity section in Flow app

Hvordan måles søvnstadier?

En frisk, voksen person går vanligvis gjennom 4–5 søvnsykluser i løpet av en natt. Søvnsykluser går vanligvis fra lett søvn til dyp søvn og deretter tilbake til REM-søvn. Søvnregenerering er et mål for kvaliteten på søvnen din ut fra andelen restituerende søvnstadier: REM-søvn og dyp søvn. REM-søvn er viktig for læring og hukommelse. Dyp søvn restituerer kroppen. En sunn søvnstruktur inneholder en god andel av både REM-søvn og dyp søvn. Normalnivået ditt angir hvordan denne komponenten vanligvis har blitt vurdert de siste 28 dagene. Komponentene som danner grunnlaget for regenerering, vurderes opp mot indikatorene for god søvnkvalitet basert på moderne søvnforskning.

 • REM-søvn, %: REM står for Rapid Eye Movement. I REM-søvn er musklene avslappet men hjernen er aktiv. REM-søvn restituerer deg mentalt og fremmer hukommelse og læring. Dette er stadiet der du drømmer mest. Størstedelen av REM-søvnen finner sted i løpet av andre halvdel av natten. Mengden REM-søvn utgjør i gjennomsnitt rundt 21 % av søvntiden for voksne. 25 % gir deg maksimal poengverdi for denne søvnvurderingskomponenten. Høyere eller lavere prosentverdier reduserer poengverdien.
 • Dyp søvn, %: Dyp søvn er det søvnstadiet du vanskeligst blir vekket fra. Dette søvnstadiet restituerer kroppen, støtter immunsystemet og påvirker muskelvekst. Det påvirker også bestemte aspekter ved hukommelse og læring. Størstedelen av den dype søvnen finner sted i løpet av første halvdel av natten. I gjennomsnitt utgjør dyp søvn rundt 15 % av søvntiden for voksne. Cirka 17 % gir deg maksimal poengverdi for denne søvnvurderingskomponenten. Høyere eller lavere prosentverdier reduserer poengverdien.
 • Lett søvn, %: Lett søvn fungerer som et overgangsstadium mellom våkenhet og dypere søvnstadier. Du kan enkelt vekkes fra lett søvn, ettersom du fortsatt er ganske mottakelig for ytre stimuli. Lett søvn fremmer også mental og fysisk restitusjon, selv om REM-søvn og dyp søvn er de viktigste søvnstadiene for mental og fysisk restitusjon.

Sleep regeneration section in Flow app

Søvnrytme: Hvis du legger deg til fast tid, trener du kroppen til å forvente søvn på denne tiden, og det blir lettere å sovne. Å gå til sengs til fast tid er et av de enkleste grepene for å få den optimale mengden av alle de nødvendige søvnstadiene. Konsekvent søvnrytme forsterker en sunn søvnstruktur.

Hvorfor bør du registrere søvnen din?

Søvn spiller en viktig rolle for optimal restitusjon. Mange av kroppens gjenoppbyggingsfunksjoner, som muskelvekst og vevsreparasjon, skjer hovedsakelig mens du sover. Søvn er også viktig for det mentale: Mengden og kvaliteten på søvnen har en dyptgående effekt på læringsevne og hukommelse samt humør og motivasjon.

Når du vil forbedre den finjusterte søvnen din, er regelmessig registrering første trinn. Søvnregistrering kan hjelpe deg til å identifisere faktorer i hverdagen som kan ha en negativ effekt på søvnen. Du lærer også hvilke daglige rutiner og valg som forbedrer søvnkvaliteten din.

Hvor mye søvn trenger du?

Det finnes ingen spesifikk søvnmengde som er riktig for alle. Søvn og nødvendig hvilemengde er svært individuelt og påvirkes av flere faktorer som for eksempel treningsbelastning, stress, kroppens tilstand og individuelle forskjeller. Anbefalt søvntid for voksne er 7 til 9 timer. Den optimale mengden søvn for deg er den mengden som gjør at du føler deg pigg, full av energi og klar for å yte ditt beste på jobben, når du trener og i andre hverdagslige aktiviteter.

Oppdag den optimale mengden søvn som du trenger ved å registrere den faktiske søvntiden din og fokusere oppmerksomheten din på hvordan du føler deg. Du kan registrere din egen opplevelse av søvnen om morgenen ved å vurdere den. Du kan gjøre dette på klokken eller i Flow-appen. Din egen vurdering tas ikke med i beregningen ved utregning av søvnvurderingen, men du kan registrere din egen opplevelse og sammenligne den med søvnvurderingen du får. Hvis du føler deg trett eller har problemer med å restituere deg fra treningsøktene dine, kan du prøve å dra nytte av en lengre natts søvn. Husk å justere ønsket søvntid i forhold til dette for å få nøyaktig tilbakemelding.

Hvis du føler at du ikke får nok søvn, kan du prøve å gradvis legge til 15 minutter hver dag til du regelmessig våkner og føler deg uthvilt. En annen måte å fastslå søvnbehovet ditt på, er å la deg selv sove til du våkner naturlig i løpet av en periode på flere dager, fortrinnsvis mens du er på ferie. Gå til sengs til en fast tid, og ikke bruk noen alarmklokke. I løpet av denne perioden bør søvnmengden din jevnes ut til et konsekvent antall timer, som er søvnmengden du trenger.

Slik begynner du å registrere søvnen ved hjelp av Polar Sleep Plus Stages™

 1. Det første du må gjøre, er å angi ønsket søvntid i Polar Flow eller på klokken din. I Flow-appen trykker du på profilen din og velger Ønsket søvntid. Velg ønsket tid, og trykk på Ferdig. Du kan også logge deg på Flow-kontoen eller opprette en ny konto på flow.polar.com, og velg Innstillinger > Fysiske innstillinger > Foretrukket søvntid. Velg ønsket tid, og velg Lagre. Angi ønsket søvntid på klokken din fra Innstillinger > Fysiske innstillinger > Ønsket søvntid. Preferanse for søvntid er mengden søvn du ønsker å få hver natt. Denne innstillingen er som standard satt til gjennomsnittlig anbefaling for aldersgruppen din (åtte timer for voksne fra 18 til 64 år). Hvis du mener at åtte timers søvn er for mye eller for lite for deg, anbefaler vi at du justerer ønsket søvntid i henhold til dine individuelle behov. Da får du nøyaktig tilbakemelding på hvor mye søvn du fikk, sammenlignet med ønsket søvntid.
 2. Ha på deg klokken når du sover. Du trenger ikke å aktivere noen søvnmodus. Klokken din registrerer automatisk når du sover. Kontroller at kontinuerlig pulsmåling eller pulsmåling bare om natten er på. For å aktivere kontinuerlig pulsmåling går du til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kontinuerlig pulsmåling. Fest reimen godt rundt håndleddet. Sensoren på baksiden av klokken må være i konstant berøring med huden din. For mer detaljerte instruksjoner om hvordan du har på deg klokken, kan du gå til Pulsmåling fra håndleddet.
 3. Klokken registrerer når du sovner, når du våkner og hvor lenge du har sovet. Sleep Plus Stages-målingen er basert på registrering av bevegelsene til den ikke-dominerende hånden din med en innebygd 3D-akselerasjonssensor og registrering av hjertets pulsintervalldata fra håndleddet ditt med en optisk pulssensor.
 4. Om morgenen kan du se søvnvurderingen din fra klokken. Du får informasjon om søvnstadier (lett søvn, dyp søvn, REM-søvn) og en søvnvurdering etter én natt, inkludert tilbakemelding om temaer (mengde, kvalitet og regenerering). Etter den tredje natten får du en sammenligning mot normalnivået ditt.
 5. Du kan registrere din egen opplevelse av søvnkvaliteten din om morgenen ved å vurdere den på klokken eller i Flow-appen. Din egen vurdering tas ikke med i beregningen ved utregning av søvnvurderingen, men du kan registrere din egen opplevelse og sammenligne den med søvnvurderingen du får.

Nattlige oversikter og ukentlige sammendrag av søvndataene dine i Polar Flow-appen

Hvordan du sover, er alltid individuelt. I stedet for å sammenligne søvnstatistikken din med andre, bør du følge med på dine egne søvnmønstre på lang sikt for å få en fullstendig forståelse av hvordan du sover. Synkroniser klokken din med Flow-appen når du våkner for å se søvndataene dine for siste natt i Polar Flow. Følg med på søvnvanene dine på daglig og ukentlig basis i Flow-appen, og se hvordan søvnvanene og aktiviteten din i løpet av dagen påvirker søvnen din.

Velg Søvn fra menyen i Flow-appen for å se søvndataene dine. I Søvnstruktur-visningen ser du de ulike søvnstadiene i søvnen din (lett søvn, dyp søvn og REM-søvn) og eventuelle avbrudd i søvnen. Søvnsykluser går vanligvis fra lett søvn til dyp søvn og deretter til REM-søvn. En natts søvn består vanligvis av 4 til 5 søvnsykluser. Dette tilsvarer omtrent 8 timers søvn. I løpet av en vanlig natts søvn er det mange korte og lange avbrudd. De lange avbruddene vises ved hjelp av de høye oransje stolpene i Søvnstruktur-diagrammet.

De seks komponentene i søvnvurderingen er gruppert under tre fokuspunkter: mengde (søvntid), kvalitet (lange avbrudd, kontinuitet og faktisk søvn) og regenerering (REM-søvn og dyp søvn). Hver stolpe i diagrammet representerer verdien for hver komponent. Søvnvurdering er gjennomsnittet av disse verdiene. Ved å velge den ukentlige visningen kan du se hvordan søvnvurderingen og søvnkvaliteten din (soliditet og regenerering) varierer i løpet av uken.

​​​ ​​

I Søvnrytme-delen får du en ukentlig visning av søvntiden og søvnstadiene dine.

Du kan også vurdere søvnen din på egen hånd. Du kan rangere hvor godt du sov sist natt på en femtrinns skala: svært dårlig – dårlig – okay – godt – svært godt. Din egen vurdering tas ikke med i beregningen ved utregning av søvnvurderingen, men du kan registrere din egen opplevelse og sammenligne den med søvnvurderingen du får.

Rate your sleep in Flow app

Langsiktige søvndata i Polar Flow-nettjenesten

For å se de langsiktige søvndataene dine sammen med søvnstadier i Flow-nettjenesten, går du til Fremgang og velger Søvnrapport-fanen.

I søvnrapporten finner du en langsiktig visning av søvnmønstrene dine. Du kan velge å se søvndetaljene dine for 1 måned, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan se gjennomsnittsverdier for følgende søvndata: Sovnet, våknet, søvntid, REM-søvn, dyp søvn og avbrudd i søvnen. Du kan se en nattlig oversikt over søvndataene dine ved å holde markøren over søvndiagrammet. 

Sleep report on Flow web

Vitenskapelig grunnlag

Innenfor søvnvitenskap og medisin regnes polysomnografi som gullstandardmetoden for å vurdere søvn. Metoden måler hjerneaktivitet, øyebevegelser og muskelaktivitet ved hjelp av en rekke sensorer som er festet til hodet. I henhold til American Academy of Sleep Medicine krever reglene for klassifisering av søvn i ulike søvnstadier, at en søvntekniker analyserer signalene i 30-sekunders intervaller.

Polars automatiske søvnmåling med Sleep Plus Stages-algoritmen har blitt validert mot gullstandardmetoden. Sleep Plus Stages-algoritmen innlemmer signaler fra en akselerasjonssensor og en optisk pulssensor i klokken. En nøyaktig måling av hjertets pulsintervaller med en optisk pulssensor er grunnlaget for å fastslå søvnstadier. Klassifiseringen av søvn i lett søvn, dyp søvn og REM-søvn skjer i henhold til hjertets pulsintervaller. En nylig, uavhengig studie sammenlignet Polars automatiske søvnmåling mot søvnundersøkelser (polysomnografi). Resultatene viste at Sleep Plus Stages-algoritmen var i stand til å fastslå søvnstadier med en rimelig grad av nøyaktighet for friske voksne med normal søvn (ikke offentliggjort).

 

Søvndata på Polar Grit X

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Grit X.

Søvndata på Polar Grit X Pro

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Grit X Pro.

Søvndata på Polar Ignite

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Ignite.

Søvndata på Polar Vantage M

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Vantage M.

Søvndata på Polar Vantage M2

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Vantage M2.

Søvndata på Polar Vantage V

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Vantage V.

Søvndata på Polar Vantage V2

Du finner mer informasjon i Søvndata på klokken i brukerhåndboken for Polar Vantage V2.

Contact Us
Kontakt oss
Request repair
Service

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.