Menu

Serene™ veiledede pusteøvelser

 

 

​​​​Serene™ er en veiledet øvelse i dyp pust som hjelper deg med å slappe av i kropp og sinn og mestre stress. Serene veileder deg til å puste i en sakte, jevn rytme – seks åndedrag i minuttet, som er den optimale pustefrekvensen for å redusere effektene av stress. Når du puster dypt og sakte, begynner hjerteslagene å synkronisere seg med pusterytmen, og pulsintervallene begynner å variere mer.

I løpet av pusteøvelsen hjelper klokken deg med å opprettholde en jevn, sakte pusterytme ved hjelp av animasjon på klokkevisningen og ved å vibrere. Serene måler kroppens respons på øvelsen og byr på biofeedback i sanntid, så du vet hvordan det står til med deg. Etter øvelsen får du et sammendrag av tiden du brukte i de tre serenity-sonene. Jo høyere sone, desto bedre synkronisering med den optimale rytmen. Tiden du brukte i de høyere sonene, angir hvor mange fordeler du kan forvente på lang sikt.

Slik drar du nytte av Serene-pusteøvelsen

Når du bruker Serene-pusteøvelsen regelmessig, kan den:

 • hjelpe deg med å mestre stress
 • forbedre søvnkvaliteten
 • gi deg en følelse av generelt velvære

Slik fungerer Serene-pusteøvelsen

Serene-pusteøvelsen veileder deg til å puste dypt og sakte for å roe ned kropp og sinn. Når du puster sakte, begynner hjerteslagene å synkronisere seg med pusterytmen. Hjertets pulsintervaller varierer mer når du puster dypere og saktere. Dyp pust produserer en målbar respons i pulsintervallene. Når du puster inn, blir intervallene mellom etterfølgende hjerteslag kortere (pulsen økes), og når du puster ut, blir intervallene mellom etterfølgende hjerteslag lengre (pulsen reduseres). Variasjonen i hjertets pulsintervaller er høyest når du er nærmest en rytme med 6 pustesykluser per minutt (inhalasjon + ekshalasjon = 10 sekunder). Dette er den optimale frekvensen for å redusere effektene av stress. Det er derfor resultatene dine ikke bare måles på grunnlag av synkroniseringen, men også på grunnlag av hvor nært du var optimal pustefrekvens.

 1. Ha på deg klokken slik at den sitter godt rett bak håndleddsbenet.
 2. Sitt eller legg deg ned i en komfortabel stilling. Velg en posisjon som gjør at du kan holde armene avslappet og hendene i ro i løpet av hele pusteøvelsen.
 3. Start pusteøkten, og følg pusteveiledningen på displayet eller via vibrasjonen.
 4. Hovedveiledningselementet i animasjonen skifter farge alt etter hvilken serenity-sone du befinner deg i.
 5. Etter øvelsen ser du resultatene dine på klokken i form av tiden du har brukt i de ulike serenity-sonene.

Serenity-sonene er Ametyst, Safir og Diamant. Serenity-sonene forteller deg hvor godt hjerteslagene og pusten din er synkronisert, og hvor nært du er den optimale pustefrekvensen på seks åndedrag i minuttet. Jo høyere sone, desto bedre synkronisering til den optimale rytmen. For å nå den høyeste serenity-sonen, Diamant, må du være i stand til å opprettholde en langsom målrytme på seks åndedrag i minuttet eller langsommere. Tiden du brukte i de høyere sonene, angir hvor mange fordeler du kan forvente på lang sikt.​​​

Når bør jeg bruke Serene-pusteøvelsen?

Du kan når som helst bruke Serene-pusteøvelsen. Her er noen eksempler:

 • Om morgenen: For å redusere muskelspenninger og starte dagen med et rolig sinn.
 • Etter jobb og i pauser: For å klarne tankene og slappe av.
 • Om kvelden: For å hjelpe deg med å falle i søvn og forbedre søvnkvaliteten.
 • Før kraftblunder: For å fremkalle en tilstand av dyp hvile.
 • Før konkurranse/løp: For å dempe adrenalinnivået og forbedre konsentrasjonen.

Hva er korrekt pusteteknikk?

Ta en titt på den innebygde videoen for å lære hvordan du mestrer stress og slapper av med riktig diafragmatisk pusteteknikk. Ved å kunne puste dypt med mellomgulvet får du mest mulig ut av Polar Serene-pusteøvelsen.

Vitenskapelig grunnlag

Serene-pusteøvelsen benytter langsom diafragmatisk pust, som er en vitenskapelig dokumentert metode for å fremkalle avslapningsresponsen i kroppen. Kroppens respons kjennetegnes av målbare endringer i hjertets pulsintervaller. Langsom og dyp pust får hjerteslagene til å følge pusterytmen. Under inhalasjon blir pulsintervallene kortere, og under ekshalasjon blir de lengre. Pulsen økes med andre ord under inhalasjon og reduseres under ekshalasjon. I vitenskapelig litteratur omtales dette velkjente fenomenet som respiratorisk sinusarytmi.

En pustefrekvens på 6 åndedrag per minutt resulterer i best synkronisering mellom hjertets pulsintervaller og pusten, samt størst variasjon i pulsintervallene. På mange forskningsområder har denne rytmen blitt gjenkjent som den optimale frekvensen for å redusere effektene av stress og oppnå andre fordeler med dyp pust. Serene-pusteøvelsen ser på hvor eksakt synkroniseringen er og hvor nært den faktiske pustefrekvensen er i forhold til den optimale pustefrekvensen. En proprietær Polar-algoritme muliggjør rask analyse av pulsintervalldataene og gir biofeedback om resultatene.

For å dra full nytte av fordelene med dyp pust anbefaler vi å utføre Serene-pusteøvelsen regelmessig. Mange personer utfører pusteøvelsen til omtrent samme tid hver dag, noe som kan være nyttig for å etablere en ny rutine. Innledningsvis er 5 til 10 minutter hver dag et overkommelig mål. Vitenskapelige studier viser at treningsøkter som varer i ca. 15 til 20 minutter, kan gi flere og mer langsiktige fordeler enn korte økter når de utføres daglig. Dyp pust er forbundet med mange fordeler, blant annet bedre humør, motstandsdyktighet mot stress, emosjonell regulering, søvn og kardiovaskulær helse, for å nevne noen få. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at til og med korte økter med dyp pust er bedre for kropp og sinn enn ingen.

Serene-pusteøvelsen på Polar Grit X

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Grit X.

Serene-pusteøvelsen på Polar Grit X Pro

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Grit X Pro.

Serene-pusteøvelsen på Polar Ignite

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Ignite.

Serene-pusteøvelsen på Polar Vantage M

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Vantage M.

Serene-pusteøvelsen på Polar Vantage M2

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Vantage M2.

Serene-pusteøvelsen på Polar Vantage V

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser i brukerhåndboken for Polar Vantage V.

Contact Us
Kontakt oss
Request repair
Service

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.