Takuutiedot

Rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu

Tämä takuu ei vaikuta lain määräämiin kuluttajanoikeuksiin tai kuluttajan kauppaa seuraaviin myyjää koskeviin oikeuksiin.

Tämä rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu on Polar Electro Inc.:in myöntämä kuluttajille, jotka ovat ostaneet tämän tuotteen USA:ssa tai Kanadassa. Polar Electro Oy on myöntänyt tämän rajoitetun kansainvälisen Polar-takuun kuluttajille, jotka ovat ostaneet tämän tuotteen muissa maissa.

Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. takaa tämän tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että tuote on materiaalien ja työn laadun osalta virheetön kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä.

Alkuperäisen ostotapahtuman kuitti on ostotodistus!

Takuu ei kata paristoa, normaalia kulumista, väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai varotoimien laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää huoltoa, kaupallista käyttöä, rikkoutuneita tai naarmuuntuneita koteloita tai näyttöjä, käsivarsihihnaa, kiinnitysvyötä (esim. sykesensorin rintavyö) ja Polar-vaatteita.

Takuu ei kata tuotteesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset ja erityiset kulut.

Takuu ei kata käytettynä ostettuja tuotteita, ellei paikallinen laki toisin määrää.

Takuuaikana viallinen tuote joko korjataan tai vaihdetaan uuteen Polarin päähuoltopisteessä riippumatta siitä, mistä maasta tuote on ostettu.

Tuotetakuu rajoittuu maihin, joissa tuotetta on myyty ja markkinoitu.

Täydelliset takuuehdot löytyvät käyttöohjeesta.