Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek a LED diod

Funkce tlačítek a LED diod

Snímač Verity Sense má jedno tlačítko, které plní různé funkce podle toho, v jaké situaci se používá a jak dlouho jej držíte stisknuté. Níže vidíte, jaké funkce má tlačítko v různých režimech a co znamenají různé barvy LED diod.

Funkce tlačítek

Zapnutí/vypnutí snímače
  • Chcete-li snímač zapnout, krátce stiskněte tlačítko.
  • Chcete-li snímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko
Výběr tréninkového režimu
  • Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka vyberte tréninkový režim, dokud se nerozsvítí dioda vedle odpovídajícího režimu.
  • Krátkým stisknutím tlačítka můžete zkontrolovat, který tréninkový režim je nastaven. Postranní dioda se rozsvítí modře v režimu tepové frekvence, zeleně v režimu záznamu a bíle v plaveckém režimu.

Barvy LED diod a jejich význam

Při výběru tréninkového režimu

Při výběru tréninkového režimu se postranní dioda rozsvítí modře v režimu tepové frekvence, zeleně v režimu záznamu a bíle v plaveckém režimu. Aktuálně zvolený tréninkový režim poznáte též podle LED diod sloužících k měření tepové frekvence:

Další informace viz Výběr tréninkového režimu.

 

Stav baterie
  • Slabá baterie: Červená dioda pomalu bliká
  • Baterie v kritickém stavu: Červená dioda rychle bliká

 

Stav baterie při nabíjení

Při nabíjení blikají stavové LED diody určitou barvou, která indikuje stav baterie snímače:

Červená: 0-9 %

Oranžová: 10-29 %

Žlutá: 30-79 %

Zelená: 80-99 %

Zelená LED souvisle svítí, pokud je baterie zcela nabitá.

Snímač se s aplikací Polar Flow synchronizuje automaticky během nabíjení, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Během synchronizace bliká LED dioda modře.

 

Během testu fyzické kondice

Fialová LED bliká jednou za dvě sekundy.

Pokyny k provedení testu fyzické kondice Polar s Verity Sense najdete v uživatelské příručce v oddíle Test fyzické kondice Polar s Verity Sense.

 

Ostatní
Synchronizace: Modrá dioda bliká
Aktualizace firmwaru: Modrá dioda souvisle svítí
Chyba: Červená dioda bliká