Guide till arbete-vila baserat på din puls

Optimera rytmen och effektiviteten i din träning för att få bästa möjliga effekt av dina pass. Guide till arbete-vila analyserar din puls i arbets- och vilofaserna under ett träningspass för att ge dig personlig träningsvägledning om när det är optimalt att börja arbetet igen. Den känner automatiskt av din högsta puls under ett set, övervakar pulsen medan du vilar och meddelar när du har återhämtat dig tillräckligt för att påbörja nästa set.

Om du vill använda Guide till arbete-vila under dina träningspass måste du ha träningsvyn Guide till arbete-vila tillagd i den sportprofil där du vill använda den. Som standard är träningsvyn Guide till arbete-vila på i följande sportprofiler: Styrketräning, Cirkelträning, Högintensiv intervallträning, Funktionell träning, Bootcamp and Kettlebell. Du kan lägga till träningsvyn i valfri sportprofil i sportprofilinställningarna i Polar Flow-appen eller -webbtjänsten.

Träna med Guide till arbete-vila

Börja ditt träningspass med en ordentlig uppvärmning för att maximera effekten av din träning. Om du värmer upp ökar du effektiviteten i ditt träningspass och minskar skaderisken. Aktivera Guide till arbete-vila när du är redo att sätta igång arbetsfasen i ditt träningspass. Använd knapparna UPP och NED för att navigera till träningsvyn Guide till arbete-vila och tryck på OK för att starta funktionen.

Vägledning på displayen

Träningsvyn Guide till arbete-vila visar din aktuella puls och diagrammet för din puls i realtid. De olika färgerna indikerar den pulszon som du tränar i. Följande instruktioner ger vägledning genom arbets- och vilofaserna i träningspasset.

Höj pulsen visas om du behöver höja pulsen för att starta arbetsfasen. När din puls når tillräckligt hög nivå för arbetsfasen ändras texten på displayen till Arbete. När du har slutfört setet känner klockan automatiskt av att arbetsfasen är slut. Den känner också av den högsta puls som nåddes under arbetsfasen. Du kan också avsluta arbetsfasen manuellt genom att trycka på OK.

Vila tills pulsen är tillräckligt låg visas på displayen och klockan vibrerar när den har definierat din målåterhämtningspuls. Under vilofasen kan du se din aktuella puls och målåterhämtningspuls på displayen. Den streckade linjen på diagrammet för puls i realtid representerar målpulsen. Den kortaste vilotiden är 20 sekunder – om du når målåterhämtningspulsen snabbare än så visas Vila i några sekunder till.

Om vilofasen inte kan avgöras utifrån din puls visas en tidsbaserad vilofas. Arbetstiden slut. Dags att vila. visas på displayen, och därefter visas en 30 sekunders nedräkningstimer.

Arbeta! visas på displayen och klockan vibrerar när du har återhämtat dig tillräckligt och det är dags för nästa set.

Om du vill stänga av funktionen trycker du på knappen TILLBAKA i vyn Guide till arbete-vila. Stoppa Guide till arbete-vila? visas. Tryck på OK för att bekräfta. Träningspasset stoppas inte när du stoppar Guide till arbete-vila.

I synnerhet när du styrketränar gäller att när du utför aktiviteter som medför extrem ansträngning för handlederna, som tyngdlyftning eller pull-ups, kan det vara svårare att känna av pulsen från handleden tillräckligt exakt. Därför rekommenderar vi att du använder en Polar H10 pulssensor eller en Polar Verity Sense optisk pulssensor för att vara säker på att få pulsmätning med precision på handleden och optimal funktion för Guide till arbete-vila.

Mer information om Guide till arbete-vila.